Зеркалов Д.В. НТУУ "КПІ". Минуле і сьогодення. Монографія. – К.: «Основа». 2012. – 735 с.

Зеркалов Д.В. НТУУ "КПІ". Минуле і сьогодення. Монографія. – К.: «Основа». 2012. – 735 с.
Р е ц е н з е н т и:   Ю.І. Якименкоперший проректор НТУУ «КПІ», доктор технічних наук, професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки i техніки; Н. І. Сенченко –  директор Книжкової палати України, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;
О. М.  Лівінський – віце-президент Украінської академії наук, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

   Зеркалов Д.В.

З-57  [pdf-18,7 Mb]     НТУУ «КПІ». Минуле і сьогодення [Електронне видання] Монографія. – К.: «Основа». 2012. – 735 с.  
 
Зміст за розділами:  
РОЗДІЛИ 1-3 • РОЗДІЛИ 4-5   •  РОЗДІЛИ 6-8 РОЗДІЛИ 9-11  • Додатки

ISBN 978-966-699-681-0

Пропонована читачеві монографія  – колективний «портрет» провідного в Європі і головного технічного ВНЗ України. У ній узагальнені і  систематизовані опубліковані раніше документи і матеріали, а також представлена нова інформація.  В центрі уваги науково-педагогічний персонал і визначні науковці.

Для керівників і науково-педагогічного персоналу ВНЗ України, широкого кола  читачів, хто небайдужний до історії освіти і науки в Україні.

Зміст 

 Вступ.  НТУУ «КПІ» – Лідер технічної освіти України ……………………….................... 

4

РОЗДІЛИ 1-3  

Розділ 1. Історія університету. Основні віхи  .........................................................................

7

Створення  КПІ...............................................................................................................................

7

Меценати i засновники КПI: справи i час....................................................................................

11

Шедевр на Шулявці — дар меценатів Києву..............................................................................

15

1898-1904: Початок занять в інституті –  матеріальна база та організаційна структура.........

19

1898-1917: Організація навчання в КПІ.......................................................................................

20

Нагрудний знак випускника КПІ..................................................................................................

22

1898-1917: Студенство КПІ у дореволюційні часи.....................................................................

23

Витоки української авіації.............................................................................................................

25

1899-1917: Шулявська республіка та студентські рухи початку 20 сторіччя..........................

30

1917-1925: КПІ в період громадянської війни.............................................................................

38

1925-1941: Внесок КПІ в індустріалізацію народного господарства СРСР.............................

45

1926-2001: Факультет військової підготовки  –  історія та сучасність.....................................

52

1941-1945: Київський індустріальний / політехнічний інститут у час  Великої вітчизняної війни.................................................................................................................................................

 

55

1941-1945: Фронтовики викладачі, співробітники, випускники  і студенти КПІ....................

56

1941-1943: КПІ в евакуації  – підготовка інженерів та дослідна робота для народного господарства і оборони країни......................................................................................................

 

61

1943-1951: Реевакуація і відбудова інституту.............................................................................

63

1945-1961: Підготовка фахівців та науково-педагогічних кадрів  у повоєнні роки................

68

Ректори Київської політехніки......................................................................................................

75

Науково-навчальні заклади України, створені на базі підрозділів КПІ...................................

79

Військовому інституту КПІ – 90 років:  сторінки історії та кроки в майбутнє.......................

81

Джерело унікальної інформації. Перший звіт КПІ (1899 р.).....................................................

85

Збірка фотографій з альбому Кирпичова В.Л.............................................................................

88

 

 

Розділ 2.  Ректори Київської політехніки.............................................................................

91

1898 – 1902. Кирпичов Віктор Львович, профессор...................................................................

91

1902 – 1904. Коновалов Михайло Іванович, професор...............................................................

92

1904 – 1905. Зворикін Костянтин Олександрович, професор...................................................

98

1905 – 1906. Чирвінський Микола Петрович, професор...........................................................

99

1906 – 1908. Тимофєєв Володимир Федорович, професор........................................................

99

1908 – 1911. Дементьєв Костянтин Григорович, професор.......................................................

100

1911 – 1917. Жуков Іван Діомидович, професр..........................................................................

101

1917 – 1919.  Єрченко Петро Феофанович, професор................................................................

101

1919 – 1920. Де-Метц Георгій Георгійович, професор..............................................................

102

1919 – 1920. Ступін Олекса Якович, в.о.ректора, профеор.......................................................

102

1920 – 1921. Веселовський Сергій Феофанович, професор.......................................................

103

03.1921 – 12.1921. Кухаренко Іван Антонович, професор.........................................................

104

1921 – 1929. Бобров Вікторін Флавіанович, професор...............................................................

104

1929 – 1930. Мельников Дмитро Федорович, професор............................................................

113

1934 – 1936. Єфімов Микола Пилипович, професор..................................................................

114

12.1936-08.1937. Жихарев Павло Григорович, професор..........................................................

114

1937–1941. Шпилько Микола Пилипович, професор.................................................................

114

1944–1952, 1955–1971. Плигунов Олександр Сергійович, професор.......................................

115

1952 – 1955. Гриднєв Віталій Никифорович, академік АН УРСР.............................................

115

09.1955 –12.1955. Швець Іван Трофихимович, академік АН УРСР..........................................

117

1971 – 1987. Денисенко Григорій Іванович, член-кореспондент АН УРСР.............................

118

1987 – 1992. Таланчук Петро Михайлович, професор...............................................................

122

1992 – 2012. Згуровський Михайло Захарович, академік  НАН України.........................................

123

 

 

Розділ 3.  Визначні науковці – засновники  науково - педагогічних шкіл   НТУУ «КПІ»...........

131

Відкриття пам’ятників видатним конструкторам.......................................................................

131

Кирпичов Віктор Львович(1845–1913).........................................................................................

135

Патон Євген Оскарович(1870–1953) і ПАТОН Борис Евгеньевич............................................

135

Сікорський Ігор Іванович (1889–1972).........................................................................................

150

Кільчевський Микола Олександрович(1909–1979).....................................................................

157

Плотніков Володимир Олександрович(1873–1947)....................................................................

160

Тимошенко Степан Прокопович (1878–1972).............................................................................

160

Писаржевський Лев Володимирович (1871–1938.......................................................................

161

Люлька Архип Михайлович (1908–1984)....................................................................................

162

Писаренко Георгій Степанович (1910–2001)...............................................................................

166

Кравчук Михайло Пилипович (1892–1942).................................................................................

168

Челомей Володимир Миколайович (1914–1984).........................................................................

171

Корольов Сергій Павлович (1906–1966)......................................................................................

174

Мікулін Олександр Олександрович (1895–1985)........................................................................

180

Вул Бенціон Мойсейович (1903–1985).........................................................................................

183

Вінтер Олександр Васильович (1878–1958).................................................................................

183

Бардін Іван Павлович (1883–1960)...............................................................................................

186

Люльєв Лев Веніамінович (1908–1985)........................................................................................

190

Трефілов Віктор Іванович (1930–2001)........................................................................................

197

Динник Олександр Михайлович (1876-1950)..............................................................................

198

Симинський Костянтин Костянтинович (1879-1932)..................................................................

198

Кобелєв Олександр Васильович....................................................................................................

199

РОЗДІЛИ 4-5

 

Розділ 4. Визначні науковці, викладачі КПІ........................................................................

201

Артем'єв Микола Андрійович.......................................................................................................

201

Башта Трифон Максимович ..........................................................................................................

202

Винославський Василь Миколайович..........................................................................................

203

Горделадзе Шалва Георгійович.....................................................................................................

207

Делоне Микола Борисович............................................................................................................

209

Єрмаков Василь Петрович.............................................................................................................

213

Зморович Валентин Анатолійович................................................................................................

214

Котельников Олександр Петрович...............................................................................................

216

Окулов Петро Володимирович.....................................................................................................

217

Остаф'єв Володимир Олександрович...........................................................................................

218

Павловський Михайло Антонович...............................................................................................

219

Пащенко Олександр Олександрович............................................................................................

221

Путята Тетяна Василівна...............................................................................................................

223

Радціг Олександр Олександрович.................................................................................................

225

Сігорський Віталій Петрович........................................................................................................

226

Христич Володимир Олександрович............................................................................................

227

Чиженко Іван Миронович..............................................................................................................

230

Штаєрман Ілля Якович...................................................................................................................

230

Видатний математик Євген Вікторовський.................................................................................

232

Павловський Михайло Антонович. Фундатор української школи гіроскопістів....................

236

Горлицький Лев Ізраїлевич. Творець зброї перемоги.................................................................

239

Ільченко Михайло Юхимович....................................................................................................... 

241

Якименко Юрій Іванович...............................................................................................................

243

Вул  Бенціон  Моісейович.............................................................................................................

244

Ломоносов Юрій Володимирович – творець першого тепловоза.............................................

244

Бар’яхтар Віктор Григорович. ВІТАЄМО із ювілеєм.................................................................

248

Кудашев Олександр Сергійович. Першовідкривач  повітроплавання  в  Росії........................

250

Яремчук Федір Петрович. Пам’яті  вчителя. До 90-річчя від дня народження.......................

254

Явойський Володимир Іванович. До 100-річчя від дня народження........................................

256

Серенсен Сергій Володимирович.................................................................................................

258

Нечаєв Олексій Васильович..........................................................................................................

260

Косинський Володимир Андрійович............................................................................................

 261

Симінський Костянтин Костянтинович.......................................................................................

263

Радціг Олександр Олександрович................................................................................................

263

Обозненко Ігор Леонідович. Пам’яті видатного вченого і педагога.........................................

265

Вінтер Олександр Васильович......................................................................................................

266

Григорович Дмитро Павлович. Життя і літаки...........................................................................

269

Шутько Олександр Петрович. До 70-річчя з дня народження..................................................

276

Пащенко Олександр Олександрович............................................................................................

278

Самсонов Григорій Валентинович................................................................................................

278

Реформатський Сергій Миколайович...........................................................................................

280

Лисін Борис Савелійович. Життя віддане науці. До 125-річчя від дня народження академіка.........................................................................................................................................

 

281

Калінін Костянтин Олексійович. Перерваний політ...................................................................

283

Тетельбаум Семен Ісакович – видатний політехнік....................................................................

290

Удовенко Володимир Вікторович – Учений і педагог. 100-річчя з дня народження.............

290

Синиця Григорій Іванович. До 100-річчя з дня народження.....................................................

292

Воллернер  Наум  Пилипович.......................................................................................................

295

Некрасов Михайло Макарович. До сторiччя з дня народження................................................

296

Ігор Олегович Мікульонок. Шлях винахідника..........................................................................

297

Гриднєв Віталій Никифорович. Діяльність академіка у КПІ.....................................................

299

Геращенко Олег Аркадійович. Засновник української школи теплометрії.............................

301

Родін Петро Родіонович.................................................................................................................

302

Яворовський Вадим Миколайович...............................................................................................

303

Кудрявцев Іван Васильович – засновник НДІ «Квант»..............................................................

304

Вознюк Василь Іванович – засновник першого ракетного випробувального полігону Капустин Яр...

306

Андерс Федір – конструктор першого українського дирижабля...............................................

310

Брати Касяненки: політ крізь морок часу....................................................................................

312

Володимир Григор’єв і Федір Терещенко. Різні долі, спільний шлях......................................

321

 

 

Розділ 5. Почесні доктори та професори НТУУ “КПІ”......................................................

334

Карп Ігор.........................................................................................................................................

334

Найдек Володимир.........................................................................................................................

335

Немошкаленко Володимир............................................................................................................

337

Новіков Микола..............................................................................................................................

338

Етика вченого та організатора науки.Штрихи до портрету академіка Б. Є. Патона...............

339

Садлак Ян........................................................................................................................................

342

Трефілов Віктор..............................................................................................................................

342

Шидловський Анатолій.................................................................................................................

344

Васильєв Юрій Сергійович...........................................................................................................

345

РОЗДІЛИ 6-8

 

Розділ  6.   Інститути і факультети   КПІ ..............................................................................

347

Інститути ..............................................................................................................................

348

Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналiзу» – ННК  «ІПСА» ....

348

Навчально-науковий Iнститут телекомунiкацiйних систем –  ІТС ..........................................

349

Вiйськовий iнститут телекомунiкацiй та iнформатизацiї –  ВІТІ..............................................

351

Видавничо-полiграфiчний інститут –  ВПІ..................................................................................

356

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту –  ІЕЕ........................................................

357

Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації  –  ІСЗЗІ .................................................

361

Механiко-машинобудiвний iнститут –  ММІ..............................................................................

364

Фiзико-технiчний iнститут –  ФТІ................................................................................................

371

Інститут моніторингу якості освіти –  ІМЯО................................................................................

373

Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» –  НМК «ІПО»...........

375

Факультети

 

Зварювальний факультет – ЗФ .....................................................................................................

378

Інженерно-фiзичний факультет –  ІФФ........................................................................................

383

Інженерно-хiмiчний факультет –  ІХФ.........................................................................................

390

Міжуніверситетський медико-інженерний факультет –  ММІФ ..............................................

395

Приладобудiвний факультет –  ПБФ ...........................................................................................

398

Радiотехнiчний факультет –  РТФ................................................................................................

399

Теплоенергетичний факультет –  ТЕФ.........................................................................................

401

Факультет авiацiйних i космiчних систем –  ФАКС ..................................................................

413

Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки –  ФБТ..............................................................................

417

Факультет електроенерготехнiки та автоматики –  ФЕА...........................................................

418

Факультет електронiки –  ФЕЛ ....................................................................................................

430

Факультет iнформатики та обчислювальної технiки –  ФІОТ ..................................................

433

Факультет лiнгвiстики –  ФЛ .......................................................................................................

437

Факультет менеджменту та маркетингу –  ФММ .......................................................................

438

Факультет соціології і права –  ФСП............................................................................................

440

Факультет прикладної математики –  ФПМ ...............................................................................

442

Фiзико-математичний факультет –  ФМФ ..................................................................................

444

Хiмiко-технологiчний факультет –  ХТФ ...................................................................................

445

Міжнародний факультет –  МФ....................................................................................................

447

Спільний факультет машинобудування – CФМ..........................................................................

448

Славутицька філія НТУУ «КПІ»..................................................................................................

449

 

 

Розділ 7.   Науково-дослідні інститути  і структурні підрозділи...................................

453

Департамент науки та інноватики.................................................................................................

453

Наукова та інноваційна діяльність у дослідницькому університеті.........................................

455

Положення про дослідницький університет................................................................................

461

Науково-дослідні інститути..........................................................................................................

465

Науково-технічна бібліотека.........................................................................................................

474

Державний  політехнічний музей.................................................................................................

483

Вчена Рада НТУУ «КПІ»...............................................................................................................

501

Науковий парк «Київска  політехніка».........................................................................................

509

Науковотехнічне обєднання  «КПІ-Телеком».............................................................................

521

Аспірантура, докторантура.............................................................................................................

529

Спеціалізовані вчені ради..............................................................................................................

530

Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на період до 2020 року...................................

534

Наукові видання НТУУ «КПІ».....................................................................................................

536

 

 

Розділ 8.   Департаменти КПІ ....................................................................................................

537

Департамент навчальної роботи НТУУ «КПІ»ДНВ.................................................................

537

Департамент навчально-виховної роботи НТУУ «КПІ» ДНВР..............................................

538

Департамент науки та інноватики НТУУ «КПІ»........................................................................

539

Департамент міжнародного співробітництваДМС.................................................................

540

Департамент адміністративно-господарської роботи ДАГР...................................................

542

Вузи-партнери НТУУ “КПI”.........................................................................................................

546

Щотижнева газета «Київський політехнік»...................................................................................

551

Журнал Наукові вісті НТУУ «КПІ».............................................................................................

553

Сайти мережі НТУУ «КПІ.............................................................................................................

561

РОЗДІЛИ 9-11

 

Розділ 9.   Медицина, здоров'я,  відпочинок та спортивне життя  культурні традиції  в КПІ.........................

563

Поліклініка КПІ..............................................................................................................................

563

Студентський Санаторій-профілакторій НТУУ «КПІ»..............................................................

564

Оздоровчий комплекс „Маяк”.......................................................................................................

566

Студентський гірсько-спортивний оздоровчий табір “Глобус” ...............................................

567

Студентський військово-спортивний табір „Сосновий”. Друге народження..........................

569

Профспілкова організація студентів НТУУ «КПІ».....................................................................

571

Навчаємо бути здоровими.............................................................................................................

572

Аеробіка – приємний шлях до краси і здоров’я..........................................................................

574

Спортивне життя............................................................................................................................

575

Клуб дельтапланерного спорту НТУУ “КПІ” “Альтаїр”: мистецтво вільних польотів..........

577

Туристичний клуб КПІ «СКІФ»....................................................................................................

579

Золотий регбійний м'яч у «Політехніка».....................................................................................

581

Центр культури та мистецтв НТУУ «КПI»...................................................................................

582

Народна академічна хорова капела КПІ........................................................................................

585

Естрадний  театр аматорів “ЕТА”.................................................................................................

586

Естрадному театру аматорів ЕТА – 50 років................................................................................

587

Факультет гумору:   нарис історії найстарішого в світі студентського комедійного театру..

591

Ансамбль народного танца «Политехник»..................................................................................

593

 

 

Розділ 10.  Репортажі, нариси, візитки з історії  НТУУ «КПІ».........................................

594

Ялини були не завжди....................................................................................................................

594

Загадкові щербини .........................................................................................................................

596

Першотравень на Шулявці............................................................................................................

597

Чому Шулявка зветься «Шулявкою» || з минулого.....................................................................

598

Як було зруйновано «Шулявську січ».........................................................................................

600

Пимоненко Микола Корнилійович. До 150-річчя з дня народження.........................................

603

Відкриття Малого спортивного ядра............................................................................................

607

Авіаконструктор Костянтин Калінін............................................................................................

608

Іван Ле – перший редактор “Київського політехніка”...............................................................

610

Профспілка КПІ: перші сторінки столітньої історії...................................................................

613

Народна академічна хорова капела Київського політехнічного інституту..............................

616

Наш девіз – бути першими [доповідь ректора М.З. Згуровського на сесії професорсько-викладацького складу 30.09.07]....

 

617

Смогоржевський Олександр Степанович. До 115-річчя від дня народження.........................

627

Огієвський Володимир Васильович. Платан професора............................................................

632

Зморович Валентин Анатолійович. До 100-річчя з дня народження вченого-математика   і педагога...

633

Мозговой Микола Іларіонович – видатний винахідник і вчений випускник КПІ..................

638

Фещенко-Чопівський Іван Адріянович. Визначний металознавець і громадський діяч.  До 125-річчя від дня народження....

 

641

Равська Наталія Сергіївна. Щастя – це бути потрібною людям................................................

643

ХХХII Міжнародна науково-технічна конференція Електроніка і нанотехнології.................

645

 

 

Розділ 11.  Рейтинг НТУУ «КПІ» 2012.   На шляху європейської інтеграції..............

647

Болонський процес – структурна реформа вищої освіти на європейському просторі............

647

Терниста дорога до  вершини п'єдесталу. Звітна доповідь ректора НТУУ «КПІ» М. З. Згуровського на конференції трудового колективу 12 вересня 2011 р...................................

 

653

Еволюція вищої освіти: від регіонального масштабу до глобального......................................

662

Рейтинг вузів «Топ-200 Україна» Рейтингову таблицю очолює НТУУ «КПІ».......................

663

Рейтинг Webometrics 2012 - ступінь інтеграції ВНЗ України в «світову павутину»...............

674

Рейтинг ВНЗ «Компас - 2011»......................................................................................................

677

Рейтинг МОНУ 2007: Ранжування університетів – крок до відкритості та прозорості
вищої освіти....................................................................................................................................

 

679

Двадцять років ранжирування університетів..............................................................................

703

 

 

Додатки.........................................................................................................................................

717

Матеріали з історії КПІ..................................................................................................................

717

Територіальне розміщення університету КПІ.............................................................................

723

Фотографії з альбома, подарованого ректору Кирпичову в 1902 році.....................................

725

 

 

 

 

Преступления власти

Права человека 

Справочник

Страны. Мир в цифрах. Адреса.
Статистика.
Посольства

Секреты политики

Статьи. Доклады. Комментарии