Ландшафт як фактор здоров'я

•  К началу

Людей завжди тягне в ліс, у гори, на берег моря, ріки або озера.

Тут він почуває приплив сил, бадьорості. Недарма говорять, що найкраще відпочивати на лоні природи. Санаторії, будинки відпочинку будують у найкрасивіших куточках. Це не випадковість. Виявляється, що навколишній ландшафт може впливати на психоемоційний стан. Споглядання краси природи стимулює життєвий тонус і заспокоює нервову систему. Рослинні біоценози, особливо лісу, виявляють сильний оздоровчий ефект.

Тяга до природних ландшафтів особливо сильна в жителів міста. Ще в середні століття було помічено, що тривалість життя городян менша, ніж у сільських жителів. Відсутність зелені, вузькі вулички, маленькі двори-колодязі, куди практично не проникало сонячне світло, створювали несприятливі умови для життя людини. З розвитком промислового виробництва в місті і його околицях з'явилася величезна кількість відходів, що забруднюють навколишнє середовище.

Різноманітні фактори, пов'язані зі зростом міст, тією або іншою мірою позначаються на формуванні людини, її здоров’ї. Це змушує вчених все серйозніше вивчати вплив середовища проживання на жителів міст. Виявляється, від того, в яких умовах живе людина, яка висота стель у її квартирі та наскільки звуконепроникні її стіни, як людина добирається до місця роботи, з ким вона повсякденно спілкується, як оточуючі люди ставляться один до одного, залежить настрій людини, її працездатність, активність – усе її життя.

У містах людина придумує тисячі хитрувань для зручності свого життя – гарячу воду, телефон, різні види транспорту, автодороги, сферу обслуговування й розваг. Однак у великих містах особливо сильно виявляються й недоліки життя – житлова й транспортна проблеми, підвищення рівня захворюваності. Деякою мірою це пояснюється одночасним впливом на організм двох, трьох і більше шкідливих факторів, кожний з яких має незначну дію, але в сукупності приводить до серйозних лих людей.

Так, наприклад, насичення середовища й виробництва швидкісними та швидкодіючими машинами підвищує напруга, вимагає додаткових зусиль від людини, що приводить до перевтоми. Добре відомо, що перевтомлена людина більше страждає від наслідків забруднення повітря, інфекцій.

Забруднене повітря в місті, а також окис вуглецю отруюють кров, наносять людині, що не палить, таку ж шкоду, як і викурювання курцем пачки сигарет у день. Серйозним негативним фактором у сучасних містах є так зване шумове забруднення.

Враховуючи здатність зелених насаджень сприятливо впливати на стан навколишнього середовища, їх необхідно максимально наближати до місця проживання, роботи, навчання та відпочинку людей.

Дуже важливо, щоб місто було біогеоценозом, нехай не абсолютно сприятливим, але хоч би не шкодило здоров'ю людей. Нехай тут буде зона життя. Для цього необхідно розв'язати масу міських проблем. Усі підприємства, несприятливі в санітарному відношенні, повинні бути виведені за межі міст.

Зелені насадження є невід'ємною частиною комплексу заходів щодо захисту й перетворення навколишнього середовища. Вони не тільки створюють сприятливі мікрокліматичні та санітарно-гігієнічні умови, але й підвищують художню виразність архітектурних ансамблів.

Особливе місце навколо промислових підприємств і автострад повинні займати захисні зелені зони, в яких рекомендується висаджувати дерева й чагарники, стійкі до забруднення.

У розміщенні зелених насаджень необхідно дотримуватися принципу рівномірності й безперервності для забезпечення входу свіжого заміського повітря в усі житлові зони міста. Найважливішими компонентами системи озеленення міста є насадження в житлових мікрорайонах, на ділянках дитячих майданчиків, шкіл, спортивних комплексів та ін.

Міський ландшафт не повинен бути одноманітною кам'яною пустелею. В архітектурі міста слід прагнути до гармонічної комбінації аспектів соціальних (будинок, дорога, транспорт, комунікації) і біологічних (зелені масиви, парки, сквери).

Сучасне місто слід розглядати як екосистему, в якій створені найбільш сприятливі умови для життя людини. Отже, це не тільки зручні житла, транспорт, різноманітна сфера послуг. Це сприятливе для життя й здоров'я середовище проживання; чисте повітря й зелений міський ландшафт.

Не випадково екологи вважають, що в сучасному місті людина повинна бути невід’ємною від природи, наче розчиненою в ній. Тому загальна площа зелених насаджень у містах повинна займати більше половини його території.

 

 

Преступления власти

Права человека 

Справочник

Страны. Мир в цифрах. Адреса.
Статистика.
Посольства

Секреты политики

Статьи. Доклады. Комментарии