Напрями та спеціальності підготовки фахівців у НТУУ “КПІ”

Галузі знань  

Факультет/інститут / напрям підготовки / спеціальність

Форма навчання

ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ - ІЕЕ

6.050701 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ

д, з

7/ 8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання

с - д, з / м - д

7/ 8.05070108 Енергетичний менеджмент

с - д, з / м - д

6.050702 ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

д, з

7/ 8.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

с - д, з / м - д

7/ 8.05070205 Електромеханічні системи геотехнічних виробництв

с - д, з / м - д

6.050301 ГІРНИЦТВО

д, з

7/ 8.05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин

с - д, з / м - д

7/ 8.05030102 Шахтне і підземне будівництво

с - д, з / м - д

6.040106 ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

д, з

7/ 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища

с - д, з / м - д

6.050601 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

д, з

7/ 8.05060105 Енергетичний менеджмент

с - д, з / м - д

МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ - ММІ

6.050501 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

д

7/ 8.05050101 Динаміка і міцність машин

д

6.050502 ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА

д, з

7/ 8.05050201 Технології машинобудування

д, з

7/ 8.05050203 Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

д, з

7/ 8.05050204 Обробка металів за спецтехнологіями

д, з

7/ 8.05050205 Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

д

6.050503 МАШИНОБУДУВАННЯ

д, з

7/ 8.05050301 Металорізальні верстати та системи

д, з

7/ 8.05050302 Інструментальне виробництво

д, з

1801 СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ

 

7/ 8.18010011 Інтелектуальна власність

д

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ - ФТІ

ПРИКЛАДНА ФІЗИКА

д

8. Прикладна фізика

д

ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

д

7/ 8. Прикладна математика

д

БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

д, з

7/ 8. Безпека інформаційних і комунікаційних систем

с - д, з / м - д

СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

д, з

7/ 8. Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

с - д, з / м - д

ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ - ІТС

6.050903 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

д, з

7/ 8.05090303 Технології та засоби телекомунікацій

д, з

7/ 8.05090302 Телекомунікаційні системи та мережі

д, з

7/ 8.05090301 Інформаційні мережі зв'язку

д, з

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС “ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ” - ІПСА

6.040303 СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

д

7/ 8.04030301 Системний аналіз і управління

д

7/ 8.04030302 Системи і методи прийняття рішень

д

6.050101 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

д

8.05010104 Системи штучного інтелекту

д

7/ 8.05010102 Інформаційні технології проектування

д, з

7/ 8.05010103 Системне проектування

д, з

ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ - ІХФ

6.040106 ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

д, з

7/ 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища

д, з

6.050202 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

д, з

7/ 8.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами

д, з

6.050502 ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА

д, з

7/ 8.05050206 Машини і технології паковання

д, з

6.050503 МАШИНОБУДУВАННЯ

д, з

7/ 8.05050303 Обладнання лісового комплексу

д

7/ 8.05050315 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

д, з

6.051301 ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

д, з

7/ 8.05130110 Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини

д, з

ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ - ХТФ

6.050202 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

д

7/ 8.05020202 Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

д

6.051301 ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

д, з

7/ 8.05130102 Хімічні технології органічних речовин

д

7/ 8.05130101 Хімічні технології неорганічних речовин

с - д, з / м - д

7/ 8.05130103 Технічна електрохімія

с - д, з / м - д

7/ 8.05130107 Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів

д

7/ 8.05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

с - д, з / м - д

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ - ФІОТ

6.050101 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

д, з

7/ 8.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології

с - д, з / м - д

6.050102 КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

д, з

7/ 8.05010201 Комп’ютерні системи та мережі

с - д, з / м - д

6.050103 ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ

д, з

6.050201 СИСТЕМНА ІНЖЕНЕРІЯ

д, з

7/ 8.05020101 Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

с - д, з / м - д

7/ 8.05020102 Комп’ютеризовані та робототехнічні системи

с - д, з / м - д

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ - ЗФ

6.050504 ЗВАРЮВАННЯ

д, з

7/ 8.05050401 Технології та устаткування зварювання

д, з

7/ 8.05050402 Зварювальні установки

д

7/ 8.05050403 Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

д, з

ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ІФФ)

6.050401 МЕТАЛУРГІЯ

д, з

7/ 8.05040105 Спеціальна металургія

с - д, з / м - д

6.050402 ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО

д, з

7/ 8.05040201 Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів

с - д, з / м - д

6.050403 ІНЖЕНЕРНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

д, з

7/ 8.05040302 Фізичне матеріалознавство

д

7/ 8.05040303 Композиційні та порошкові

с - д, з / м - д

7/ 8.05040304 Металознавство

с - д, з / м - д

ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ - ФЛ

6.020303 ФІЛОЛОГІЯ

( д, з )

7/ 8.02030304 Переклад (англійська мова)

( д, з )

7/ 8.02030304 Переклад (німецька мова)

д

7/ 8.02030304 Переклад (французька мова)

д

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ - ТЕФ

6.050101 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

д

7/ 8.05010102 Інформаційні технології проектування

д

7/ 8.05010105 Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг

д

6.050103 ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ

д, з

7/ 8.05010301 Програмне забезпечення систем

д

7/ 8.05010302 Інженерія програмного забезпечення

д

6.050202 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

д, з

7/ 8.05020201 Автоматизоване управління технологічними процессами

с - д, з / м - д

7/ 8.05020202 Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

с - д, з / м - д

6.050601 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

д, з

7/ 8.05060101 Теплоенергетика

д

7/ 8.05060102 Теплофізика

д

7/ 8.05060103 Теплові електричні станції

с - д, з / м - д

6.050603 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА

д

7/ 8.05060301 Атомна енергетика

д

6.050604 ЕНЕРГОМАШИНОБУДУВАННЯ

д

7/ 8.05060401 Котли і реактори

д

ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ - ПБФ

6. ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

д, з

7/ 8. Прилади і системи точної механіки

д, з

7/ 8. Прилади і системи екологічного моніторингу

д, з

7/ 8. Прилади та системи неруйнівного контролю

д

7/ 8. Технології приладобудування

д

7/ 8. Інформаційні технології в приладобудуванні

д

7/ 8. Прилади і системи орієнтації та навігації

д

7/ 8. Медичні прилади та системи

д, з

6. ОПТОТЕХНІКА

д

7/ 8. Фотоніка та оптоінформатика

д

7/ 8. Оптико-електронне приладобудування

д

ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ І КОСМІЧНИХ СИСТЕМ - ФАКС

   

6.051001 МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

д

7/ 8.05100101 Метрологія та вимірювальна техніка

д

7/ 8.05100102 Інформаційно-вимірювальні системи

д

6.051101 АВІА- ТА РАКЕТОБУДУВАННЯ

д

7/ 8.05110101 Літаки і вертольоти

д

6.051103 АВІОНІКА

д

7/ 8.05110302 Системи керування літальними апаратами і комплексами

д

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ (ФММ)

МЕНЕДЖМЕНТ

Менеджмент організацій

д, з

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

д, з

Менеджмент інноваційної діяльності

д, з

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Економіка підприємства

д, з

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Міжнародна економіка

д, з

МАРКЕТИНГ

Маркетинг

д, з

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

Економічна кібернетика

д, з

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ - ФМФ

6.040201 МАТЕМАТИКА

д

7/ 8.04020101 математика

д

6.040203 ФІЗИКА

д

7/ 8.04020301 фізика

д

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ - ВПІ

6.020205 ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

д, з

7/ 8.02020501 Образотворче мистецтво

д, з

6.030303 ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ

д, з

7/ 8.03030301 Видавнича справа та редагування

д, з

6.030302 РЕКЛАМА І ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

д

6.030601 МЕНЕДЖМЕНТ

д, з

7/ 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування

д, з

6.051501 ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА СПРАВА

д, з

7/ 8.05150101 Технології друкованих видань

д, з

7/ 8.05150105 Технології розробки, виготовлення та оформлення паковань

д

7/ 8.05150103 Комп`ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв

д, з

7/ 8.05150102 Технології електронних мультимедійних видань

д, з

7/ 8.05150104 Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв

д, з

6.050503 МАШИНОБУДУВАННЯ

д, з

7/ 8.05050317 Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси

д, з

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГО-ТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ - ФЕА

6.050701 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ

д, з

7/ 8.05070101 Електричні станції

д, з

7/ 8.05070102 Електричні системи і мережі

д, з

7/ 8.05070102 Техніка та електрофізика високих напруг

д, з

7/ 8.05070102 Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

д, з

7/ 8.05070102 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії

д

6.050702 ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

д, з

7/ 8.05070201 Електричні машини і апарати

д, з

7/ 8.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

д, з

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ - ФПМ

6.040301 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

д, з

7/ 8.04030101 Прикладна математика

д, з

6.050102 КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

д, з

7/ 8.05010201 Комп'ютерні системи та мережі

д, з

7/ 8.05010202 Системне програмування

д

7/ 8.05010203 Спеціалізовані комп'ютерні системи

д, з

6.050103 ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ

д

7/ 8.05010301 Програмне забезпечення систем

д

7/ 8.05010302 Інженерія програмного забезпечення

д

МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ МЕДИКО-ІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ММІФ)

6.050101 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

д

7/ 8.050101 Інформаційні управляючі системи та технології

д

6.051003 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

д

7/ 8.051003 Медичні прилади та системи

д

6.051402 БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

д

7/ 8.051402 Біомедична інженерія

д

6.010203 ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

д

7.010203 Фізична реабілітація

д

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ І БІОТЕХНІКИ - ФБТ

6.051401 БІОТЕХНОЛОГІЯ

д, з

7/ 8.05140101 промислова біотехнологія

с - д, з / м - д

7/ 8.05140102 молекулярна біотехнологія

д

7/ 8.05140105 екологічна біотехнологія та біоенергетика

с - д, з / м - д

6.050503 МАШИНОБУДУВАННЯ

д, з

7/ 8.05050314 Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

д

РАДІОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (РТФ)

6.050901 РАДІОТЕХНІКА

д, з

7/ 8.05090101 Радіотехніка

с - д, з / м - д

7/ 8.05090102 Апаратура радіозв’язку, радіомовлення телебачення

д

7/ 8.05090103 Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

д

6.050902 РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ

д, з

7/ 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

с - д, з / м - д

7/ 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

д

7/ 8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати та системи

д

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ (ФЕЛ)

6.050801 МІКРО- ТА НАНОЕЛЕКТРОНІКА

д

7/ 8.05080101 Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

д

7/ 8.05080102 Фізична та біомедична електроніка

д

6.050802 ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ

д, з

7/ 8.05080201 Електронні прилади та пристрої

д, з

7/ 8.05080202 Електронні системи

д

6.050803 АКУСТОТЕХНІКА

д

7/ 8.05080301 Акустичні засоби та системи

д

7/ 8.05080302 Аудіо-, відео- та кінотехніка

д

6.050902 РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ

д

7/ 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

д

6.050903 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

д

7/ 8.05090302 Телекомунікаційні системи та мережі

д

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ і ПРАВА (ФСП )

6.030101 СОЦІОЛОГІЯ

д, з

7/ 8.03010101 Соціологія

д, з

6.130102 СОЦІАЛЬНА РОБОТА

д

7/ 8.13010201 Соціальна робота

с - д, з / м - д

6.030401 ПРАВОЗНАВСТВО

д, з

7/ 8.03040101 Правознавство

с - д, з / м - д

СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ

 

8.18010018 Адміністративний менеджмент

д, з

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ (ВІТІ)

КОМП`ЮТЕРНІ НАУКИ

д, з

СИСТЕМНА ІНЖЕНЕРІЯ

д

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

д, з

СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

д, з

ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ (ІСЗЗІ)

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

д

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

д

БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

д

 
  • Назви напрямів підготовки - капіталізовані (набрано великими літерами)
  • д - денна форма навчання
  • з - заочна форма навчання
  • м - магістратура
  • с - спеціаліст

Інформація: 

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання [додаток 1]

- See more at: http://kpi.ua/specialities#sthash.AKi7gR0x.dpuf

Преступления власти

Права человека 

Справочник

Страны. Мир в цифрах. Адреса.
Статистика.
Посольства

Секреты политики

Статьи. Доклады. Комментарии