Галузі знань, напрями підготовки та спеціальності

Напрями та спеціальності підготовки фахівців у НТУУ “КПІ”

Шифр галузі

Галузь знань

Підготовка бакалаврів

Підготовка спеціалістів, магістрів

Код напряму підготовки

Напрям підготовки

Шифр спеціаль-ності

Спеціальність

0201

Культура

6.020105

Документознавство та інформаційна діяльність

7.02010501

8.02010501

Документознавство та інформаційна діяльність

0202

Мистецтво

6.020207

Дизайн

7.02020701

8.02020701

Дизайн

0203

Гуманітарні науки

6.020303

Філологія

7.02030304

8.02030304

Переклад

0301

Соціально-політичні науки

6.030101

Соціологія

7.03010101

8.03010101

Соціологія

6.030102

Психологія

7.03010201

8.03010201

Психологія

0302

Міжнародні відносини

6.030202

Міжнародне право

7.03020201

8.03020201

Міжнародне право

6.030203

Міжнародні економічні відносини

7.03020301

8.03020301

Міжнародні економічні відносини

6.030204

Міжнародна інформація

7.03020401

8.03020401

Міжнародна інформація

6.030206

Міжнародний бізнес

7.03020601

8.03020601

Міжнародний бізнес

0303

Журналістика та інформація

6.030301

Журналістика

7.03030101

8.03030101

Журналістика

0304

Право

6.030402

Правознавство

7.03040201

8.03040201

Правознавство

0305

Економіка та підприємництво

6.030502

Економічна кібернетика

7.03050201

8.03050201

Економічна кібернетика

6.030503

Міжнародна економіка

7.03050301

8.03050301

Міжнародна економіка

6.030504

Економіка підприємства

7.03050401

8.03050401

Економіка підприємства

6.030507

Маркетинг

7.03050701

8.03050701

Маркетинг

6.030508

Фінанси і кредит

7.03050801

8.03050801

Фінанси і кредит

6.030509

Облік і аудит

7.03050901

8.03050901

Облік і аудит

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

Менеджмент

7.03060101

8.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

7.03060104

8.03060104

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

7.03060107

8.03060107

Логістика

0401

Природничі науки

6.040106

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо­користування

7.04010601

8.04010601

Екологія та охорона навколишнього середовища*

0402

Фізико-математичні науки

6.040204

Прикладна фізика

7.04020401

8.04020401

Прикладна фізика

0403

Системні науки та кібернетика

6.040301

Прикладна математика

7.04030101

8.04030101

Прикладна математика

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

6.050101

Комп'ютерні науки

7.05010101

8.05010101

Інформаційні управляючі системи та технології

7.05010102

8.05010102

Інформаційні технології проектування

6.050102

Комп'ютерна інженерія

7.05010201

8.05010201

Комп’ютерні системи та мережі

7.05010202

8.05010202

Системне програмування

6.050103

Програмна інженерія

7.05010301

8.05010301

Програмне забезпечення систем

0502

Автоматика та управління

6.050201

Системна інженерія

7.05020101

8.05020101

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

6.050202

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

7.05020202

8.05020202

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

7.05020203

8.05020203

Автоматика та автоматизація на транспорті

0506

Енергетика та енергетичне машинобудування

6.050604

Енергомашинобудування

7.05060406

8.05060406

Газотурбінні установки і компресорні станції

0507

Електротехніка та електромеханіка

6.050701

Електротехніка та електротехнології

7.05070103

8.05070103

Електротехнічні системи електроспоживання

7.05070105

8.05070105

Світлотехніка і джерела світла

7.05070108

8.05070108

Енергетичний менеджмент

0508

Електроніка

6.050801

Мікро- та наноелектроніка

7.05080102

8.05080102

Фізична та біомедична електроніка

6.050802

Електронні пристрої та системи

7.05080201

8.05080201

Електронні прилади та пристрої

7.05080202

8.05080202

Електронні системи

0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

6.050901

Радіотехніка

7.05090102

8.05090102

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

7.05090103

8.05090103

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

6.050902

Радіоелектронні апарати

7.05090204

8.05090204

Біотехнічні та медичні апарати і системи

6.050903

Телекомунікації

7.05090302

8.05090302

Телекомунікаційні системи та мережі

0510

Метрологія, вимір. техніка та інформаційно-вимір. технології

6.051001

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

7.05100102

8.05100102

Інформаційні вимірювальні системи

0511

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

6.051101

Авіа- і ракетобудування

7.05110101

8.05110101

Літаки і вертольоти

7.05110103

8.05110103

Обладнання повітряних суден

6.051103

Авіоніка

7.05110301

8.05110301

Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання

0513

Хімічна технологія та інженерія

6.051301

Хімічна технологія

7.05130105

8.05130105

Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

7.05130108

8.05130108

Хімічні технології високомолекулярних сполук

0514

Біотехнологія

6.051401

Біотехнологія

7.05140103

8.05140103

Фармацевтична біотехнологія

7.05140105

8.05140105

Екологічна біотехнологія та біоенергетика

0515

Видавничо-поліграфічна справа

6.051501

Видавничо-поліграфічна справа

7.05150102

8.05150102

Технології електронних мультимедійних видань

0601

Будівництво та архітектура

6.060101

Будівництво

7.06010101

8.06010101

Промислове і цивільне будівництво

7.06010105

8.06010105

Автомобільні дороги і аеродроми

6.060102

Архітектура

7.06010203

8.06010203

Дизайн архітектурного середовища

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070101

Транспортні технології

7.07010101

8.07010101

Транспортні системи

7.07010102

8.07010102

Організація перевезень і управління на транспорті

7.07010103

8.07010103

Організація авіаційних робіт і послуг

6.070102

Аеронавігація

7.07010201

Льотна експлуатація повітряних суден

7.07010202

8.07010202

Обслуговування повітряного руху

7.07010203

8.07010203

Системи аеронавігаційного обслуговування

6.070103

Обслуговування повітряних суден

7.07010301

8.07010301

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

7.07010303

8.07010303

Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів

0801

Геодезія та землеустрій

6.080101

Геодезія, картографія та землеустрій

7.08010103

8.08010103

Землеустрій та кадастр

7.08010105

8.08010105

Геоінформаційні системи і технології

1301

Соціальне забезпечення

6.130102

Соціальна робота

7.13010201

8.13010201

Соціальна робота

1401

Сфера обслуговування

6.140103

Туризм

7.14010301

8.14010301

Туризмознавство

1701

Інформаційна безпека

6.170101

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

7.17010101

8.17010101

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

6.170102

Системи технічного захисту інформації

7.17010201

8.17010201

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

6.170103

Управління інформаційною безпекою

7.17010302

8.17010302

Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації

1801

Специфічні категорії

 

Специфічні категорії

7.18010001

8.18010010

Якість, стандартизація та сертифікація

7.18010002

8.18010011

Інтелектуальна власність

7.18010004

8.18010013

Управління проектами

8.18010015

Консолідована інформація

8.18010018

Адміністративний менеджмент

 

 

  

Преступления власти

Права человека 

Справочник

Страны. Мир в цифрах. Адреса.
Статистика.
Посольства

Секреты политики

Статьи. Доклады. Комментарии