Тексти рекомендацій МОП

РЕКОМЕНДАЦІЯ 3. Рекомендація щодо профілактики сибірки

РЕКОМЕНДАЦІЯ 4. Рекомендація щодо захисту жінок і дітей від сатурнізму
 

РЕКОМЕНДАЦІЯ 7. Рекомендація щодо обмеження робочого часу в риболовній промисловості

РЕКОМЕНДАЦІЯ 8. Рекомендація щодо обмеження робочого часу у внутрішньому судноплавстві

РЕКОМЕНДАЦІЯ 9. Рекомендація щодо створення національних морських кодексів

РЕКОМЕНДАЦІЯ 10. Рекомендація щодо страхування моряків від безробіття

РЕКОМЕНДАЦІЯ 13. Рекомендація щодо праці жінок у нічний час в сільському господарстві

РЕКОМЕНДАЦІЯ 14. Рекомендація щодо нічної праці дітей і підлітків у сільському господарстві

РЕКОМЕНДАЦІЯ 21. Рекомендація щодо розширення можливостей використання працівниками вільного часу

РЕКОМЕНДАЦІЯ 23. Рекомендація щодо юрисдикції в галузі відшкодування працівникам шкоди

РЕКОМЕНДАЦІЯ 25. Рекомендація щодо рівноправності громадян країни та іноземців у галузі відшкодування працівникам шкоди у разі нещасних випадків

РЕКОМЕНДАЦІЯ 31. Рекомендація щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві

РЕКОМЕНДАЦІЯ 35. Рекомендація щодо непрямого примушування до праці

РЕКОМЕНДАЦІЯ 44. Рекомендація щодо страхування на випадок безробіття та щодо надання допомоги безробітним

РЕКОМЕНДАЦІЯ 46. Рекомендація про поступове усунення вербування

РЕКОМЕНДАЦІЯ 47. Рекомендація стосовно щорічних оплачуваних відпусток

РЕКОМЕНДАЦІЯ 48. Рекомендація щодо поліпшення побутового обслуговування моряків у портах

РЕКОМЕНДАЦІЯ 56. Рекомендація щодо професійної підготовки в будівельній промисловості

РЕКОМЕНДАЦІЯ 67. Рекомендація щодо забезпечення доходу

РЕКОМЕНДАЦІЯ 69. Рекомендація щодо медичного обслуговування

РЕКОМЕНДАЦІЯ 70. Рекомендація щодо мінімальних норм соціальної політики на залежних територіях

РЕКОМЕНДАЦІЯ 74. Рекомендація щодо мінімальних норм соціальної політики на залежних територіях (додаткові положення)

РЕКОМЕНДАЦІЯ 76. Рекомендація щодо медичної допомоги утриманцям моряків

РЕКОМЕНДАЦІЯ 78. Рекомендація щодо забезпечення судновласниками суднового екіпажу постільними, столовими та іншими речами

РЕКОМЕНДАЦІЯ 79. Рекомендація щодо медичного огляду дітей та підлітків з метою виявлення їхньої придатності до праці

РЕКОМЕНДАЦІЯ 80. Пропозиції стосовно обмеження нічної праці дітей та підлітків на непромислових роботах

РЕКОМЕНДАЦІЯ 81. Рекомендація щодо інспекції праці

РЕКОМЕНДАЦІЯ 82. Рекомендація щодо інспекції праці на гірничопромислових і транспортних підприємствах

РЕКОМЕНДАЦІЯ 83. Рекомендація щодо організації служби зайнятості

РЕКОМЕНДАЦІЯ 84. Рекомендація щодо положень про працю в договорах, укладених державними органами влади

РЕКОМЕНДАЦІЯ 85. Рекомендаця щодо захисту заробітної плати

РЕКОМЕНДАЦІЯ 86. Рекомендація щодо працівників-мігрантів (переглянута в 1949 році)

РЕКОМЕНДАЦІЯ 90. Рекомендація щодо рівного винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності

РЕКОМЕНДАЦІЯ 91. Рекомендація щодо колективних договорів

РЕКОМЕНДАЦІЯ 92. Рекомендація щодо добровільного примирення та арбітражу

РЕКОМЕНДАЦІЯ 93. Рекомендація щодо оплачуваних відпусток у сільському господарстві

РЕКОМЕНДАЦІЯ 94. Рекомендація щодо консультацій та співробітництва між роботодавцями і працівниками на рівні підприємства

РЕКОМЕНДАЦІЯ 95. Рекомендація щодо охорони материнства

РЕКОМЕНДАЦІЯ 97. Рекомендація щодо охорони здоров'я працівників на місцях роботи

РЕКОМЕНДАЦІЯ 98. Рекомендація щодо оплачуваних відпусток

РЕКОМЕНДАЦІЯ 99. Рекомендація щодо перекваліфікації інвалідів

РЕКОМЕНДАЦІЯ 100. Рекомендація щодо захисту працівників-мігрантів у слаборозвинених країнах і територіях

РЕКОМЕНДАЦІЯ 102. Рекомендація щодо побутового обслуговування працівників

РЕКОМЕНДАЦІЯ 103. Рекомендація щодо щотижневого відпочинку в торгівлі та установах

РЕКОМЕНДАЦІЯ 105. Рекомендація щодо вмісту суднових аптечок

РЕКОМЕНДАЦІЯ 106. Рекомендація щодо медичних консультацій по радіо для суден у морі

РЕКОМЕНДАЦІЯ 109. Рекомендація щодо заробітної плати, робочого часу на борту суден і складу суднового екіпажу

РЕКОМЕНДАЦІЯ 111. Рекомендація щодо дискpимінації в галузі пpаці та занять

РЕКОМЕНДАЦІЯ 112. Рекомендація щодо служб охорони здоров'я на підприємстві

РЕКОМЕНДАЦІЯ 113. Рекомендація щодо консультацій та співробітництва між державною владою та організаціями підприємців і працівників у галузевому та в національному масштабі

РЕКОМЕНДАЦІЯ 114. Рекомендація про захист працівників від іонізуючої радіації

РЕКОМЕНДАЦІЯ 115. Рекомендація щодо житлового будівництва для працівників

РЕКОМЕНДАЦІЯ 116. Рекомендація щодо скорочення тривалості робочого часу

РЕКОМЕНДАЦІЯ 118. Рекомендація щодо забезпечення машин захисними пристроями

РЕКОМЕНДАЦІЯ 120. Рекомендація щодо гігієни в торгівлі та установах

РЕКОМЕНДАЦІЯ 121. Рекомендація щодо допомог у випадках виробничого травматизму

РЕКОМЕНДАЦІЯ 122. Рекомендація щодо політики в галузі зайнятості

РЕКОМЕНДАЦІЯ 125. Рекомендація щодо умов праці молодих людей, зайнятих на підземних роботах у шахтах і копальнях

РЕКОМЕНДАЦІЯ 126. Рекомендація щодо професійного навчання рибалок

РЕКОМЕНДАЦІЯ 127. Рекомендація щодо ролі кооперативів у економічному та соціальному розвитку країн, що розвиваються

РЕКОМЕНДАЦІЯ 128. Рекомендація щодо максимального вантажу, допустимого для перенесення одним працівником

РЕКОМЕНДАЦІЯ 129. Рекомендація щодо зв'язків між адміністрацією і працівниками на підприємстві

РЕКОМЕНДАЦІЯ 130. Рекомендація щодо розгляду скарг на підприємствах з метою їх вирішення

РЕКОМЕНДАЦІЯ 131. Рекомендація щодо допомог по інвалідності, по старості та у зв’язку з втратою годувальника

РЕКОМЕНДАЦІЯ 132. Рекомендація щодо покращання умов життя та праці орендарів, здольників та аналогічних категорій сільськогосподарських працівників

РЕКОМЕНДАЦІЯ 133. Рекомендація щодо інспекції праці в сільському господарстві

РЕКОМЕНДАЦІЯ 134. Рекомендація щодо медичної допомоги та допомоги у випадку хвороби

РЕКОМЕНДАЦІЯ 135. Рекомендація щодо встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються

РЕКОМЕНДАЦІЯ 136. Рекомендація щодо спеціальних програм забезпечення зайнятості та підготовки молоді в цілях розвитку

РЕКОМЕНДАЦІЯ 137. Рекомендація щодо професійного навчання моряків

РЕКОМЕНДАЦІЯ 138. Рекомендація щодо побутового обслуговування моряків у морі та в портах

РЕКОМЕНДАЦІЯ 139. Рекомендація щодо проблем зайнятості, пов’язаних з технічними змінами на борту суден

РЕКОМЕНДАЦІЯ 140. Рекомендація щодо кондиціювання повітря в приміщеннях для екіпажу та деяких інших приміщеннях на борту суден

РЕКОМЕНДАЦІЯ 141. Рекомендація щодо боротьби зі шкідливими шумами у приміщеннях для екіпажу та на робочих місцях на борту суден

РЕКОМЕНДАЦІЯ 142. Рекомендація щодо запобігання виробничим нещасним випадкам серед моряків

РЕКОМЕНДАЦІЯ 143. Рекомендація щодо захисту пpав пpедставників працівників на підпpиємстві та можливостей, які їм надаються

РЕКОМЕНДАЦІЯ 144. Рекомендація щодо захисту від небезпеки отpуєння бензолом

РЕКОМЕНДАЦІЯ 145. Рекомендація щодо соціальних наслідків нових методів обробки вантажів у портах

РЕКОМЕНДАЦІЯ 146. Рекомендація щодо мінімального віку для прийому на роботу

РЕКОМЕНДАЦІЯ 147. Рекомендація щодо боротьби з небезпекою, спричинюваною канцерогенними речовинами й агентами у виробничих умовах,та заходів профілактики

РЕКОМЕНДАЦІЯ 148. Рекомендація щодо оплачуваних учбових відпусток

РЕКОМЕНДАЦІЯ 149. Рекомендація щодо оpганізацій сільських працівників та їхньої pолі в економічному і соціальному pозвиткові

РЕКОМЕНДАЦІЯ 150. Рекомендація щодо професійної орієнтації та професійної підготовки у галузі розвитку людських ресурсів

РЕКОМЕНДАЦІЯ 151. Рекомендація щодо працівників-мігрантів

РЕКОМЕНДАЦІЯ 152. Рекомендація щодо процедури тристоронніх консультацій для сприяння застосуванню міжнародних трудових норм та національним заходам, що стосуються діяльності Міжнародної організації праці

РЕКОМЕНДАЦІЯ 153. Рекомендація щодо захисту молодих моряків

РЕКОМЕНДАЦІЯ 154. Рекомендація щодо безперервності зайнятості моряків

РЕКОМЕНДАЦІЯ 155. Рекомендація щодо мінімальних норм на торговельних суднах

РЕКОМЕНДАЦІЯ 156. Рекомендація щодо захисту працівників від професійного ризику, спричинюваного забрудненням повітря, шумом та вібрацією на робочих місцях

РЕКОМЕНДАЦІЯ 157. Рекомендація щодо зайнятості та умов праці й життя сестринського персоналу

РЕКОМЕНДАЦІЯ 158. Рекомендація щодо адміністрації праці: роль, функції та організація

РЕКОМЕНДАЦІЯ 159. Рекомендація щодо процедур визначення умов зайнятості на державній службі

РЕКОМЕНДАЦІЯ 160. Рекомендація щодо техніки безпеки та гігієни праці на портових роботах

РЕКОМЕНДАЦІЯ 161. Рекомендація щодо тривалості робочого часу та періодів відпочинку на дорожньому транспорті

РЕКОМЕНДАЦІЯ 162. Рекомендація щодо літніх працівників

РЕКОМЕНДАЦІЯ 163. Рекомендація щодо сприяння колективним переговорам

РЕКОМЕНДАЦІЯ 164. Рекомендація щодо безпеки та гігієни праці та виробничого середовища

РЕКОМЕНДАЦІЯ 165. Рекомендація щодо рівних можливостей та рівного ставлення до працівників чоловіків і жінок: працівники із сімейними обов'язками

РЕКОМЕНДАЦІЯ 166. Рекомендація щодо припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця

РЕКОМЕНДАЦІЯ 167. Рекомендація щодо встановлення міжнародної системи забезпечення прав у галузі соціального забезпечення

РЕКОМЕНДАЦІЯ 168. Рекомендація щодо професійної реабілітації та працевлаштування інвалідів

РЕКОМЕНДАЦІЯ 169. Рекомендація щодо політики в галузі зайнятості

РЕКОМЕНДАЦІЯ 170. Рекомендація щодо статистики пpаці

РЕКОМЕНДАЦІЯ 171. Рекомендація щодо служб гігієни праці

РЕКОМЕНДАЦІЯ 172. Рекомендація щодо охорони праці при застосуванні азбесту

РЕКОМЕНДАЦІЯ 173. Рекомендація щодо соціально-побутового обслуговування моряків у морі та в порту

РЕКОМЕНДАЦІЯ 174. Рекомендація щодо репатріації моряків

РЕКОМЕНДАЦІЯ 175. Рекомендація щодо безпеки та гігієни праці в будівництві

РЕКОМЕНДАЦІЯ 176. Рекомендація щодо сприяння зайнятості та захисту від безробіття

РЕКОМЕНДАЦІЯ 177. Рекомендація щодо безпеки у використанні хімічних речовин на виробництві

РЕКОМЕНДАЦІЯ 178. Рекомендація щодо нічної праці

РЕКОМЕНДАЦІЯ 179. Рекомендація про умови праці в готелях, ресторанах та аналогічних закладах

РЕКОМЕНДАЦІЯ 180. Рекомендація про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця

РЕКОМЕНДАЦІЯ 181. Рекомендація щодо запобігання великим промисловим аваріям

РЕКОМЕНДАЦІЯ 182. Рекомендація про роботу на умовах неповного робочого часу

РЕКОМЕНДАЦІЯ 183. Рекомендація щодо безпеки та гігієни праці на шахтах

РЕКОМЕНДАЦІЯ 184. Рекомендація щодо надомної праці

РЕКОМЕНДАЦІЯ 185. Рекомендація щодо інспекції умов праці та побуту моряків

РЕКОМЕНДАЦІЯ 186. Рекомендація щодо найму і працевлаштування моряків

РЕКОМЕНДАЦІЯ 187. Рекомендація щодо заробітної плати моряків, робочого часу та складу суднового екіпажу

РЕКОМЕНДАЦІЯ 188. Рекомендація щодо приватних агентств зайнятості

РЕКОМЕНДАЦІЯ 189. Рекомендація щодо загальних умов стимулювання створення робочих місць на малих та середніх підприємствах

РЕКОМЕНДАЦІЯ 190. Рекомендація щодо заборони та негайних дій з ліквідації найгірших форм дитячої праці

РЕКОМЕНДАЦІЯ 191. Рекомендація про перегляд Рекомендації про охорону материнства

РЕКОМЕНДАЦІЯ 192. Рекомендація про безпеку та гігієну праці в сільському господарстві

РЕКОМЕНДАЦІЯ 193. Рекомендація про сприяння розвитку кооперативів

РЕКОМЕНДАЦІЯ 194. Рекомендація про перелік професійних захворювань, повідомлення про нещасні випадки на виробництві й професійні захворювання та їхню реєстрацію

РЕКОМЕНДАЦІЯ 195. Рекомендація про розвиток людських ресурсів: освіта, підготовка кадрів і безперервне навчання

РЕКОМЕНДАЦІЯ 197. Рекомендація про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці

РЕКОМЕНДАЦІЯ 198. Рекомендація про трудові правовідносини

РЕКОМЕНДАЦІЯ 199. Рекомендація про працю в рибальському секторі

Преступления власти

Права человека 

Справочник

Страны. Мир в цифрах. Адреса.
Статистика.
Посольства

Секреты политики

Статьи. Доклады. Комментарии