Тексти конвенцій МОП

КОНВЕНЦІЯ 1. Конвенція про обмеження тривалості робочого часу на промислових підприємствах до 8 годин на день та 48 годин на тиждень

КОНВЕНЦІЯ 2. Конвенція про безробіття

 

КОНВЕНЦІЯ 3. Конвенція про зайнятість жінок до та після пологів

КОНВЕНЦІЯ 4. Конвенція про працю жінок у нічний час

КОНВЕНЦІЯ 5. Конвенція про мінімальний вік приймання дітей на роботу в промисловості

КОНВЕНЦІЯ 6. Конвенція про нічну працю підлітків у промисловості

КОНВЕНЦІЯ 7. Конвенція про визначення мінімального віку для допуску дітей на роботу в морі

КОНВЕНЦІЯ 8. Конвенція про допомогу по безробіттю у випадку втрати або аварії корабля

КОНВЕНЦІЯ 10. Конвенція про мінімальний вік допуску дітей на роботу в сільському господарстві

КОНВЕНЦІЯ 11. Конвенція про права на організацію та об’єднання працівників у сільському господарстві

КОНВЕНЦІЯ 12. Конвенція про відшкодування шкоди у разі нещасних випадків на роботі у сільському господарстві

КОНВЕНЦІЯ 13. Конвенція про використання свинцевого білила в малярній справі

КОНВЕНЦІЯ 14. Конвенція про застосування щотижневого відпочинку на промислових підприємствах

КОНВЕНЦІЯ 16. Конвенція про обов’язковий медичний огляд дітей та підлітків, зайнятих на борту суден

КОНВЕНЦІЯ 17. Конвенція про відшкодування працівникам шкоди у разі нещасних випадків на виробництві

КОНВЕНЦІЯ 18. Конвенція про відшкодування шкоди працівникам у разі професійних захворювань

КОНВЕНЦІЯ 19. Конвенція про рівноправність громадян країни та іноземців у галузі відшкодування працівникам шкоди у разі нещасних випадків

КОНВЕНЦІЯ 20. Конвенція про нічну роботу в пекарнях

КОНВЕНЦІЯ 21. Конвенція про спрощення процедури інспекції емігрантів на борту суден

КОНВЕНЦІЯ 22. Конвенція про трудові договори моряків

КОНВЕНЦІЯ 24. Конвенція про страхування на випадок хвороби працівників промислових і торговельних підприємств та домашніх служників

КОНВЕНЦІЯ 25. Конвенція про страхування на випадок хвороби працівників у сільському господарстві

КОНВЕНЦІЯ 26. Конвенція про запровадження процедури встановлення мінімальної заробітної плати

КОНВЕНЦІЯ 27. Конвенція про зазначення ваги важких вантажів, що їх перевозять на суднах

КОНВЕНЦІЯ 28. Конвенція про захист від нещасних випадків працівників, зайнятих на навантаженні та розвантаженні суден

КОНВЕНЦІЯ 29. Конвенція про примусову чи обов’язкову працю

КОНВЕНЦІЯ 30. Конвенція про регулювання робочого часу в торгівлі та установах

КОНВЕНЦІЯ 32. Конвенція про захист від нещасних випадків працівників, зайнятих на навантаженні або розвантаженні суден (переглянута 1932 року)

КОНВЕНЦІЯ 33. Конвенція про вік приймання дітей на непромислові роботи

КОНВЕНЦІЯ 34. Конвенція про платні бюро найму

КОНВЕНЦІЯ 35. Конвенція про обов’язкове страхування по старості працівників промислових і торговельних підприємств, осіб вільних професій, а також надомників і домашніх служників

КОНВЕНЦІЯ 36. Конвенція про обов’язкове страхування за віком працівників у сільському господарстві

КОНВЕНЦІЯ 37. Конвенція про обов’язкове страхування по інвалідності працівників промислових та торговельних підприємств, осіб вільних професій, надомників і домашніх служників

КОНВЕНЦІЯ 38. Конвенція про обов’язкове страхування на випадок інвалідності працівників у сільському господарстві

КОНВЕНЦІЯ 39. Конвенція про обов’язкове страхування на випадок втрати годувальника працівників промислових і торговельних підприємств, осіб вільних професій, працівників-надомників і домашніх служників

КОНВЕНЦІЯ 40. Конвенція про обов’язкове страхування на випадок втрати годувальника працівників агропромислового комплексу

КОНВЕНЦІЯ 41. Конвенція про працю жінок у нічний час (переглянута 1934 року)

КОНВЕНЦІЯ 42. Конвенція про відшкодування працівникам у разі професійних захворювань (переглянута у 1934 році)

КОНВЕНЦІЯ 43. Конвенція про тривалість робочого часу на автоматичних заводах по виробництву листового скла

КОНВЕНЦІЯ 44. Конвенція про допомогу особам, котрі є безробітними з незалежних від них обставин

КОНВЕНЦІЯ 45. Конвенція про використання праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду

КОНВЕНЦІЯ 47. Конвенція про скорочення робочого часу до сорока годин на тиждень

КОНВЕНЦІЯ 48. Конвенція про запровадження міжнародної системи співробітництва у збереженні прав мігрантів на пенсію по інвалідності, старості та на випадок втрати годувальника

КОНВЕНЦІЯ 49. Конвенція про скорочення робочого часу на склодувних заводах

КОНВЕНЦІЯ 50. Конвенція про регулювання деяких особливих систем вербування працівників

КОНВЕНЦІЯ 52. Конвенція про щорічні оплачувані відпустки

КОНВЕНЦІЯ 53. Конвенція про мінімальну кваліфікацію капітана та інших осіб командного складу торговельних суден

КОНВЕНЦІЯ 55. Конвенція про зобов’язання судновласників у разі хвороби, травми або смерті моряків

КОНВЕНЦІЯ 56. Конвенція про страхування моряків на випадок хвороби

КОНВЕНЦІЯ 62. Конвенція про техніку безпеки в будівельній промисловості

КОНВЕНЦІЯ 63. Конвенція про статистику заробітної плати і тривалості робочого часу в основних галузях гірничодобувної та обробної промисловості, зокрема у цивільному і промисловому будівництві,а також у сільському господарстві

КОНВЕНЦІЯ 64. Конвенція про регулювання письмових трудових контрактів працівників з корінного населення

КОНВЕНЦІЯ 65. Конвенція про карні санкції за порушення трудових контрактів працівниками з корінного населення

КОНВЕНЦІЯ 67. Конвенція про тривалість робочого часу і відпочинку на дорожньому транспорті

КОНВЕНЦІЯ 68. Конвенція про харчування і столове обслуговування екіпажів на борту суден

КОНВЕНЦІЯ 69. Конвенція про видачу судновим кухарям свідоцтв про кваліфікацію

КОНВЕНЦІЯ 71. Конвенція про пенсії морякам

КОНВЕНЦІЯ 73. Конвенція про медичний огляд моряків

КОНВЕНЦІЯ 74. Конвенція про видачу матросам свідоцтв про кваліфікацію

КОНВЕНЦІЯ 77. Конвенція про медичний огляд дітей та підлітків з метою виявлення їхньої придатності до праці у промисловості

КОНВЕНЦІЯ 78. Конвенція про медичний огляд дітей та підлітків з метою виявлення їхньої придатності до праці на непромислових роботах

КОНВЕНЦІЯ 79. Конвенція про обмеження нічної праці дітей та підлітків на непромислових роботах

КОНВЕНЦІЯ 81. Конвенція про інспекцію праці у промисловості й торгівлі

КОНВЕНЦІЯ 86. Конвенція про максимальну тривалість трудових договорів працівників з корінного населення

КОНВЕНЦІЯ 87. Конвенція про свободу асоціації та захист права на організацію

КОНВЕНЦІЯ 88. Конвенція про організацію служби зайнятості

КОНВЕНЦІЯ 89. Конвенція про нічну працю жінок у промисловості (переглянута в 1948 році)

КОНВЕНЦІЯ 90. Конвенція про нічну працю підлітків у промисловості (переглянута 1948 року)

КОНВЕНЦІЯ 91. Конвенція про оплачувані відпустки морякам (переглянута 1949 року)

КОНВЕНЦІЯ 92. Конвенція про приміщення для екіпажу на борту суден (переглянута 1949 року)

КОНВЕНЦІЯ 94. Конвенція про положення про працю в договорах, що укладаються державними органами влади

КОНВЕНЦІЯ 95. Про захист заробітної плати

КОНВЕНЦІЯ 96. Конвенція про платні бюро з найму (переглянута 1949 року)

КОНВЕНЦІЯ 97. Конвенція про працівників-мігрантів (переглянута 1949 року)

КОНВЕНЦІЯ 98. Конвенція про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів

КОНВЕНЦІЯ 99. Конвенція про процедуру встановлення мінімальної заробітної плати в сільському господарстві

КОНВЕНЦІЯ 100. Конвенція про рівне винагородження чоловіків і жінок за рівноцінну працю

КОНВЕНЦІЯ 101. Конвенція про оплачувані відпустки в сільському господарстві

КОНВЕНЦІЯ 102. Конвенція про мінімальні норми соціального забезпечення

КОНВЕНЦІЯ 103. Конвенція про охорону материнства (переглянута в 1952 році)

КОНВЕНЦІЯ 104. Конвенція про відміну кримінальних санкцій за порушення трудових договорів працівниками з корінного населення

КОНВЕНЦІЯ 105. Конвенція про скасування примусової праці

КОНВЕНЦІЯ 106. Конвенція про щотижневий відпочинок у торгівлі та установах

КОНВЕНЦІЯ 108. Конвенція про національні посвідчення особи моряків

КОНВЕНЦІЯ 111. Конвенція про дискримінацію в галузі праці та занять

КОНВЕНЦІЯ 113. Конвенція про медичний огляд рибалок

КОНВЕНЦІЯ 114. Конвенція про трудові договори рибалок

КОНВЕНЦІЯ 115. Конвенція про захист працівників від іонізуючої радіації

КОНВЕНЦІЯ 117. Конвенція про основні цілі та норми соціальної політики

КОНВЕНЦІЯ 118. Конвенція про рівноправність громадян країни та іноземців і осіб без громадянства у галузі соціального забезпечення

КОНВЕНЦІЯ 119. Конвенція про забезпечення машин захисними пристроями

КОНВЕНЦІЯ 120. Конвенція про гігієну в торгівлі та установах

КОНВЕНЦІЯ 121. Конвенція про допомоги у випадках виробничого травматизму

КОНВЕНЦІЯ 122. Конвенція про політику в галузі зайнятості

КОНВЕНЦІЯ 124. Конвенція про медичний огляд молодих людей з метою визначення їхньої придатності до праці на підземних роботах у шахтах і копальнях

КОНВЕНЦІЯ 125. Конвенція про свідоцтва щодо кваліфікації рибалок

КОНВЕНЦІЯ 126. Конвенція про приміщення для екіпажу на борту риболовних суден

КОНВЕНЦІЯ 127. Конвенція про максимальний вантаж, допустимий для перенесення одним працівником

КОНВЕНЦІЯ 128. Конвенція про допомоги по інвалідності, по старості і у зв’язку з втратою годувальника

КОНВЕНЦІЯ 129. Конвенція про інспекцію праці в сільському господарстві

КОНВЕНЦІЯ 130. Конвенція про медичну допомогу та допомоги у випадку хвороби

КОНВЕНЦІЯ 131. Конвенція про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються

КОНВЕНЦІЯ 132. Конвенція про оплачувані відпустки (переглянута в 1970 році)

КОНВЕНЦІЯ 133. Конвенція про приміщення для екіпажу на борту суден (додаткові положення)

КОНВЕНЦІЯ 134. Конвенція про запобігання виробничим нещасним випадкам серед моряків

КОНВЕНЦІЯ 135. Конвенція пpо захист пpав пpедставників працівників на підпpиємстві і можливості, що їм надаються

КОНВЕНЦІЯ 136. Конвенція пpо захист від небезпеки отpуєння бензолом

КОНВЕНЦІЯ 137. Конвенція про соціальні наслідки нових методів обробки вантажів у портах

КОНВЕНЦІЯ 138. Конвенція про мінімальний вік для прийому на роботу

КОНВЕНЦІЯ 139. Конвенція про боротьбу з небезпекою, спричинюваною канцерогенними речовинами й агентами у виробничих умовах, та заходи профілактики

КОНВЕНЦІЯ 140. Конвенція про оплачувані учбові відпустки

КОНВЕНЦІЯ 141. Конвенція пpо оpганізації сільських працівників та їхню роль в економічному і соціальному pозвиткові

КОНВЕНЦІЯ 142. Конвенція пpо пpофесійну оpієнтацію та пpофесійну підготовку в галузі pозвитку людських pесуpсів

КОНВЕНЦІЯ 143. Конвенція про зловживання в галузі міграції і про забезпечення працівникам-мігрантам рівних можливостей і рівного ставлення

КОНВЕНЦІЯ 144. Тристоронні консультації для сприяння застосуванню міжнародних трудових норм

КОНВЕНЦІЯ 145. Конвенція про безперервність зайнятості моряків

КОНВЕНЦІЯ 146. Конвенція про щорічні оплачувані відпустки морякам

КОНВЕНЦІЯ 147. Конвенція про мінімальні норми на торговельних суднах

КОНВЕНЦІЯ 148. Конвенція про захист працівників від професійного ризику, спричиненого забрудненням повітря, шумом та вібрацією на робочих місцях

КОНВЕНЦІЯ 149. Конвенція про зайнятість та умови праці й життя сестринського персоналу

КОНВЕНЦІЯ 150. Конвенція про адміністрацію праці: роль, функції та організація

КОНВЕНЦІЯ 151. Конвенція про захист права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі

КОНВЕНЦІЯ 152. Конвенція про техніку безпеки та гігієну праці на портових роботах

КОНВЕНЦІЯ 153. Конвенція про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті

КОНВЕНЦІЯ 154. Конвенція про сприяння колективним переговорам

КОНВЕНЦІЯ 155. Конвенція про безпеку та гігієну праці та виробниче середовище

КОНВЕНЦІЯ 156. Конвенція про рівне ставлення й рівні можливості для працівників чоловіків і жінок: працівники із сімейними обов’язками

КОНВЕНЦІЯ 157. Конвенція про встановлення міжнародної системи збереження прав у галузі соціального забезпечення

КОНВЕНЦІЯ 158. Конвенція про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця

КОНВЕНЦІЯ 159. Конвенція про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів

КОНВЕНЦІЯ 160. Конвенція пpо статистику пpаці

КОНВЕНЦІЯ 161. Конвенція про служби гігієни праці

КОНВЕНЦІЯ 162. Конвенція про охорону праці при використанні азбесту

КОНВЕНЦІЯ 163. Конвенція про соціально-побутове обслуговування моряків в морі та в порту

КОНВЕНЦІЯ 164. Конвенція про охорону здоров’я та медичне обслуговування моряків

КОНВЕНЦІЯ 165. Конвенція про соціальне забезпечення моряків (переглянута)

КОНВЕНЦІЯ 166. Конвенція про репатріацію моряків (переглянута)

КОНВЕНЦІЯ 167. Конвенція про безпеку та гігієну праці у будівництві

КОНВЕНЦІЯ 168. Конвенція про сприяння зайнятості та захист від безробіття

КОНВЕНЦІЯ 170. Конвенція про безпеку в застосуванні хімічних речовин на виробництві

КОНВЕНЦІЯ 171. Конвенція про нічну працю

КОНВЕНЦІЯ 172. Конвенція про умови праці в готелях, ресторанах та аналогічних закладах

КОНВЕНЦІЯ 173. Конвенція про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця

КОНВЕНЦІЯ 174. Конвенція про запобігання великим промисловим аваріям

КОНВЕНЦІЯ 175. Конвенція про роботу на умовах неповного робочого часу

КОНВЕНЦІЯ 176. Конвенція про безпеку та гігієну праці на шахтах

КОНВЕНЦІЯ 177. Конвенція про надомну працю

КОНВЕНЦІЯ 178. Конвенція про інспекцію умов праці та побуту моряків

КОНВЕНЦІЯ 179. Конвенція про найм та працевлаштування моряків

КОНВЕНЦІЯ 180. Конвенція про робочий час моряків і склад суднового екіпажу

КОНВЕНЦІЯ 181. Конвенція про приватні агентства зайнятості

КОНВЕНЦІЯ 182. Конвенція про заборону та негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці

КОНВЕНЦІЯ 183. Конвенція про перегляд Конвенції (переглянутої) 1952 року про охорону материнства

КОНВЕНЦІЯ 184. Конвенція про безпеку та гігієну праці в сільському господарстві

КОНВЕНЦІЯ 185. Конвенція, що переглядає Конвенцію 1958 року про національні посвідчення особи моряків

КОНВЕНЦІЯ 187. Конвенція про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці

КОНВЕНЦІЯ 188. Конвенція про працю в рибальському секторі

КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАЦЮ В МОРСЬКОМУ СУДНОПЛАВСТВІ

КОНВЕНЦІЯ 1964 РОКУ ПРО ДОПОМОГИ У ВИПАДКАХ ПРОФЕСІЙНОГО ТРАВМАТИЗМУ

ПРОТОКОЛ 1990 РОКУ ДО КОНВЕНЦІЇ (ПЕРЕГЛЯНУТОЇ) 1948 РОКУ ПРО НІЧНУ ПРАЦЮ ЖІНОК

ПРОТОКОЛ 1995 РОКУ ДО КОВЕНЦІЇ 1947 РОКУ ПРО ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ

ПРОТОКОЛ 1996 РОКУ ДО КОНВЕНЦІЇ 1976 РОКУ ПРО МІНІМАЛЬНІ НОРМИ В ТОРГОВЕЛЬНОМУ ФЛОТІ

ДЕКЛАРАЦІЯ МОП ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ТА ПРАВ У СВІТІ ПРАЦІ (УХВАЛЕНА МІЖНАРОДНОЮ КОНФЕРЕНЦІЄЮ ПРАЦІ НА ЇЇ ВІСІМДЕСЯТ ШОСТІ СЕСІЇ В ЖЕНЕВІ , 18 ЧЕРВНЯ 1998 РОКУ)

ПРОТОКОЛ 1996 РОКУ ДО КОНВЕНЦІЇ 1976 РОКУ ПРО МІНІМАЛЬНІ НОРМИ В ТОРГОВЕЛЬНОМУ ФЛОТІ

Преступления власти

Права человека 

Справочник

Страны. Мир в цифрах. Адреса.
Статистика.
Посольства

Секреты политики

Статьи. Доклады. Комментарии