Кабінет ТКАЧУКА КОСТЯНТИНА НИФОНТОВИЧА. Навчально-методичні матеріали

На головну сторінку КАМПУСа
 Державна електронна бібліотека з питань безпеки виробництва, охорони та гігієни праці 

Зеркалов Д. В. Безопасность труда. Хрестоматия. Для глухонемых студентов. Извлечение из одноименной книги

Зеркалов Д. В. Охрана труда. Методические указания для самостоятельной работы глухонемых студентов

•  НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА нормативної дисципліни «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» для вищих навчальних закладів всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» та «бакалавр»

• НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА нормативної дисципліни «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» для вищих навчальних закладів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»

Конспект лекцій. Ткачук К. Н. НОРМАТИВНА  ДИСЦИПЛІНА "ОСНОВИ  ОХОРОНИ  ПРАЦІ"

Охорона праці у гірництві.  Конспект лекцій  для напряму підготовки 6.030503   

Охорона праці  при відкритій  розробці родовищ корисних копалин. Конспект лекцій  для напряму підготовки  6.030503. для підготовки магістрів за спеціальностями: 8.090301 – «Розробка родовищ корисних копалин»

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ. Підручник НТУУ "КПІ"  в формате pdf -2011 р. 7,4 Мб
Підручник НТУУ "КПІ"-2006 р. ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ в формате pdf
Ткачук К.Н.,  М.О. Халімовський, В.В. Зацарний, Зеркалов Д.В., Полукаров О. І.  та інш. Основи охорони праці. Підручник

ОХОРОНА ПРАЦІ.  Підручник для вищих  навчальних  закладів /
К.Н. Ткачук, К.К. Ткачук, Ю.А. Гурін, В.А. Коновалюк, І.Б. Ошмянський; [за ред. К.Н. Ткачука]. – Видання 2-ге, доповнене і перероблене. – Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2011. – 325 с.   Частина перша
 Частина друга
Управління охороною праці: Навч. посібник. / Ткачук К.Н., Мольчак Я.О., Каштанов С.Ф., Полукаров О.І., Ткачук К.К., Полукаров Ю.О., Стасюк В.М. - Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. – 288 с.

9. Безопасность труда: ССБТ. (Электронный ресурс) Справочное пособие / Составители: Зеркалов Д.В., Шульга Ю. И., Ткачук К. Н., Полукаров А. И., Ткачук К. К.; Под ред. Д. В. Зеркалова. — К.: Основа, 2011. с.1-437.
9. Безопасность труда: ССБТ. (Электронный ресурс) Справочное пособие / Составители: Зеркалов Д.В., Шульга Ю. И., Ткачук К. Н., Полукаров А. И., Ткачук К. К.; Под ред. Д. В. Зеркалова. — К.: Основа, 2011. с.437-1067. 5,9 Мб

Питання для екзаменаційних квитків

 Відеоінструкції НТУУ «КПІ». Відео і Фото матеріали. Куточок психофізіологічного розвантаження 
Охорона праці Національнального технічного університету України "КПІ"

Посилання на сайт НТУУ "КПІ":  Інструкциії з ОП Перша допомога Куток ОП Інструктажі з ОП

Ткачук К.Н,  Кружилко О. Є. Прогнозування виробничого травматизму:[Електронний ресурс] : Монографія. – К. : Основа, 2014. (pdf=7.7 Mb)

Ткачук К. Н. , Ткачук К. К., Тверда О. Я.
Управление разрушением горных пород взрывом на карьерах. Электронное издание Моногр. — К.: Основа, 2015. — 262 с.

Ткачук К. Н., Филипчук В. Л., Зеркалов Д. В. и др.
О-38 Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці: Електронне видання Навч. посіб. / Ткачук К. Н., Филипчук В. Л., Зеркалов Д. В., Полукаров О. І., Полукаров Ю. О., Кружилко О. Є. – К.: ТОВ «Основа», 2015. – 262с.

 

 

Преступления власти

Права человека 

Справочник

Страны. Мир в цифрах. Адреса.
Статистика.
Посольства

Секреты политики

Статьи. Доклады. Комментарии