Кафедра міжнародної економіки

На головну сторінку КАМПУСа

Описи кредитних модулей (дисциплін)

«Безпека життєдіяльності»
«Основи охорони праці»
«Охорона праці у галузі»
«Цивільний захист»

Робочі навчальні програми на 2012-2013 навчальний рік
(Протокол кафедри ОППЦБ № 13. від 20.06.2012)

1. Робоча навчальна програма кредитного модуля: «Безпека життєдіяльності» напряму підготовки 6.030503  «Міжнародна економіка». Денна ф.н.
2. Робоча навчальна програма кредитного модуля: «Безпека життєдіяльності» напряму підготовки 6.030503  «Міжнародна економіка». Заочна ф.н.
3. Робоча навчальна програма кредитного модуля: «Основи охорони праці» напряму підготовки 6.030503  «Міжнародна економіка». Денна ф.н.
4. Робоча навчальна програма кредитного модуля: «Основи охорони праці» напряму підготовки 6.030503  «Міжнародна економіка». Заочна ф.н.
5. Робоча навчальна програма кредитного модуля: «Охорона праці у галузі» напряму підготовки 7.03050301  «Міжнародна економіка». Денна ф.н.
6. Робоча навчальна програма кредитного модуля: «Охорона праці у галузі» напряму підготовки 7.03050301  «Міжнародна економіка». Заочна ф.н.
7. Робоча навчальна програма кредитного модуля: «Охорона праці у галузі» напряму підготовки 8.03050301  «Міжнародна економіка». Денна ф.н.
8. Робоча навчальна програма кредитного модуля: «Охорона праці у галузі» напряму підготовки 8.03050301  «Міжнародна економіка». Заочна ф.н.
9. Робоча навчальна програма кредитного модуля: «Цивільний захист» напряму підготовки 8.03050301  «Міжнародна економіка». Денна ф.н.
10. Робоча навчальна програма кредитного модуля: «Цивільний захист» напряму підготовки 8.03050301  «Міжнародна економіка». Заочна ф.н.
11.Робоча навчальна програма кредитного модуля: «Цивільний захист» напряму підготовки 7.03050301  «Міжнародна економіка». Денна ф.н.
12. Робоча навчальна програма кредитного модуля: «Цивільний захист» напряму підготовки 7.03050301  «Міжнародна економіка». Заочна ф.н.

Преступления власти

Права человека 

Справочник

Страны. Мир в цифрах. Адреса.
Статистика.
Посольства

Секреты политики

Статьи. Доклады. Комментарии