Енерго- та ресурсозбереження – важлива складова енергетичної безпеки України

Зміст
Передмова   4
Законодавчі матеріали    5
 Загальні питання  7
Інноваційні технології енергозбереження     17
Енергозбереження в промисловому секторі економіки   19
Енергозбереження в капітальному будівництві    20
Пріоритетні напрями енергозбереження в житлово-комунальному господарсті України    21
Енергозбереження на транспорті    26
Атомна енергетика       27
Альтернативна енергетика        27
Енергозбереження в регіонах України      28
Стратегія енергозбереження на Харківщині      29
Питання енергозбереження за кордоном          31

Передмова

В умовах недостатнього забезпечення власними паливно-енергетичними ресурсами, систематичного зростання цін на вітчизняні та імпортовані енергоресурси, для України все більш нагальною стає необхідність практичного вирішення задач енергозбереження в усіх ланках національної економіки.
Цілеспрямована діяльність у сфері енергозбереження потребує постійного управління на державному, регіональному та галузевому рівнях.
Даний рекомендаційний список включає джерела, які висвітлюють питання раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів при існуючому рівні розвитку техніки й технологій та дотримання вимог до охорони навколишнього середовища.
Матеріал у списку згруповано таким чином:
– законодавчі матеріали;
– загальні питання;
– інноваційні технології енергозбереження;
– енергозбереження в промисловому секторі;
– енергозбереження в капітальному будівництві;
– пріоритетні напрями енергозбереження в ЖКГ України;
– енергозбереження на транспорті;
– атомна енергетика та енергозбереження;
– альтернативна енергетика;
– енергозбереження в регіонах України;
– стратегія енергозбереження на Харківщині;
 – питання енергозбереження за кордоном.
Хронологічні межі відбору матеріалів – 2007 – 2010 рр. Загальна кількість джерел – 426. У списку представлені книги, статті з періодичних видань українською та російською мовами. Також він доповнює науково-допоміжний покажчик „Стратегія енергозбереження в Україні та за кордоном: досвід реалізації та перспективи її розвитку” за 2004 – 2006 роки і є його продовженням.
Даний список рекомендовано викладачам, аспірантам, студентам, які опановують фахові дисципліни та всім хто цікавиться даною темою.

Законодавчі матеріали

         1. Деякі питання використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві: постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. № 1065 // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2009. – 28 жовтня. – С. 8.

         2. Деякі питання реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів: розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. № 159-р // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2009. – 4 березня. – С. 7.

         3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження: закон України від 10 березня 2007 р.

№ 760-VI // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2007. – 18 квітня. – С. 1.

         4. Про внесення змін до постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17. 10. 2005 № 910 та затвердження змін до правил користування електричною енергією: постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 25. 12. 2008 № 1449 // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2009. – 18 лютого. – С. 7.

         5. Про додаткові заходи щодо підвищення рівня безпеки енергетичних об’єктів та розвитку гідроенергетики України: указ Президента України від 9 жовтня 2009 р. № 816 // Урядовий кур’єр. – 2009. – 20 жовтня. – С. 11.

         6. Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 – 2015 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2010. – 24 березня. – С. 15 – 16.

         7. Про затвердження Державної цільової економічної програми модернізації комунальної теплоенергетики на 2010 – 2014 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. № 1216 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 89. – С. 55 – 66.

         8. Про затвердження змін до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією: постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 18. 12. 2008 р. № 1384 // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2009. – 11 лютого. – С. 8 – 9.

         9. Про затвердження змін до Правил користування електричною енергією: постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 04. 02. 2010 № 105 // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2010. – 12 травня. – С. 9.

         10. Про затвердження плану заходів з підтримки вітчизняних підприємств, що виготовляють сучасні вітрові електроустановки потужністю не менше як 2 МВт, їх вузли і агрегати, та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 444: постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2009 р. № 399 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 32. – С. 68.

         11. Про затвердження плану заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності на 2010 – 2011 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. № 1425-р // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2009. – № 229. – С. 15.

         12. Про затвердження плану заходів щодо реалізації у 2009 році пріоритетних напрямів діяльності у сфері енергоефективності та енергозбереження: розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. № 384-р // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2009. – 22 квітня. – С. 12.

         13. Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з виконання Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій: постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2009 р. № 389 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 31. – С. 59.

         14. Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві: постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 327 // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2009. – 22 квітня. – С. 9.

         15. Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії „зеленого” тарифу для суб’єктів господарської діяльності: постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 22.01.2009 р. № 32 // Урядовий кур’єр. – 2009. – 14 лютого. – С. 11.

         16. Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації систем теплопостачання: постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 401 // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2009. – 15 травня. – С. 14.

         17. Про затвердження Процедури встановлення та перегляду Національної комісії регулювання електроенергетики тарифів на транспортування, розподіл, постачання природного газу, транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними трубопроводами та внесення змін до деяких постанов НКРЕ: постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 25.06 2009 р. № 749 // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2009. – 26 серпня. – С. 15.

         18. Про здійснення заходів щодо скорочення споживання електричної енергії бюджетними установами: розпорядження Кабінету Міністрів України від 16. 10. 2008 № 1337-р // Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – 2008. – № 44. – С. 90.

         19. Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України: рішення ради Національної безпеки України від 10 лютого 2009 р. // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2009. – 18 лютого. – С. 5.

         20. Про особливості приєднання до електричних мереж об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел: постанова Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2009 р. № 126 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 14. – С. 20 – 21.

         21. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2008 року „Про безпеку ядерної енергетики держави”: указ Президента України від 25 лютого 2008 р. № 156 // Урядовий кур’єр. – 2008. – 27 лютого. – С. 15.

         22. Про створення реєстру ресурсів, придатних для виробництва біогазу: розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2009 р. № 223-р // Урядовий кур’єр. – 2009. – 24 березня. – С. 9.

         23. Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 – 2015 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 19. 11 2008 № 1446-р // Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – 2009. – № 2. – С. 109.

         24. Про схвалення пріоритетних напрямів діяльності у сфері енергоефективності та енергозбереження на 2008 – 2009 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 16. 10. 2008 р. № 1334-р // Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – 2008. – № 44. – С. 86 – 87.

Загальні питання

         25. Айзенберг Ю. Б. Энергосбережение – одна из важнейших проблем современной светотехники / Ю. Б. Айзенберг // Светотехника. – 2007. – № 6. – С. 6 – 12.

         26. Актуальні питання енергетичного забезпечення України / В. І. Мельник, І. І. Репін, А. Є. Співак, О. В. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 7/8. – С. 150 – 158.

         27. Анализ качества электрической энергии в сетях общего пользования 0,4 КВ / О. Г. Гриб, А. В. Сапрыка, Д. В. Бородин, Р. В. Жданов // Світлотехніка та електроенергетика. – 2007. – № 1. – С. 53.

         28. Амоша А. И. Методологические подходы к оценке энергосберегающих процессов / А. И. Амоша, Ю. П. Колбушкин // Економіка промисловості. – 2009. – № 2. – С. 128 – 132.

         29. Андреев С. Комплексный подход к решению задач энергосбережения / С. Андреев // Местное самоуправление. – 2010. – № 5. – С. 44 – 46.

         30. Арбузов Є. Аналіз споживання електричної енергії в Україні за 6 місяців 2008 року / Є. Арбузов // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 9. – С. 49 – 50.

         31. Асєєва Т. Теплоенергозбереження – потреба часу: конкурс серед студентів інституту інноваційних технологій був проведений з енергозбереження про їх розробки / Т. Асєєва // Освіта України. – 2009. – 17 лютого. – С. 4.

         32. Афанасьев П. В. Экономия энергоресурсов: пора переходить от слов к делу / П. В. Афанасьев // Электропанорама. – 2009. – № 10. – С. 52 – 55.

         33. Безъязычный В. Ф. Проблемные вопросы энергосбережения. Внедрение систем электрического отопления в бюджетной сфере региона / В. Ф. Безъязычный // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 11. – С. 66 – 69.

         34. Бобров Е. Неуглеводородная энергетическая политика Украины в мировом контексте / Е. Бобров // Экономика Украины. – 2008. – № 8. – С. 68 – 79.

         35. Бодюк А. В. Централізоване управління енергозбереженням / А. В. Бодюк, Р. П. Циба, Н. В. Хотянівська // Энергосбережение. – 2007. – № 10. – С. 13 – 15.

         36. Бондарчук В. В. Енергозбереження – основна стратегія розвитку теплоелектроцентралей України в умовах сучасної економіки: економічна наука / В.В. Бондарчук // Економіка та держава. – 2009. – № 6. – С. 56 – 58.

         37. Буряковская Т. Энергетики готовятся к Евро-2012 / Т. Буряковская // Время. – 2008. – 13 февраля. – С. 2.

         38. Быков Г. А. Энтропийный анализ работы нагнетателей в системе магистрального транспорта газа: энергосбережение / Г. А. Быков // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 11. – С. 52 – 57.

         39. Виллегас Х. Т. Вопросы энергосбережения в освещении / Х. Т. Виллегас // Светотехника. – 2007. – № 4. – С. 45.

         40. Волошин Д. В. Направления и объекты исследования проблем повышения энергоэффективности национальной экономики / Д. В. Волошин // Энергосбережение. – 2008. – № 1. – С. 25.

         41. Гагаринский А. Энергия ХХІ века: где мы и куда идем / А. Гагаринский // Электроэнергетика. – 2008. – № 5. – С. 20 – 21.

         42. Гарасевич О. Кампания Display и Украина: современное состояние и перспективы: энергосбережение / О. Гарасевич // Коммунальное хозяйство. – 2008. – № 4. – С. 30 – 33.

         43. Гетало Н. С. Новые финансовые механизмы инвестирования энергосбережения / Н. С. Гетало // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2009. – Вып. 87. – С. 81 – 86. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/11578/

         44. Гінзбург М. Д. Термінологічні проблеми етикетування енергоощадних та надійних джерел світла / М. Д. Гінзбург // Світлотехніка та електроенергетика. – 2009. – № 3. – С. 69 – 74.

         45. Гончарук А. Об эффективности распределения электроэнергии в Украине / А. Гончарук // Экономика Украины. – 2007. – № 4. – С. 28.

         46. Государство и энергетика: общественное мнение // Реформа ЖКХ. – 2007. – № 6. – С. 46 – 47.

         47. ГПУ „Шебелинскагазвидобування” – Флагман газової промисловості України // Урядовий кур’єр. – 2007. – 28 вересня. – С. 14.

         48. Гриб О. Г. Анализ параметрического подхода к определению ответственности субъектов за нарушение качества электрической энергии / О. Г. Гриб, Г. А. Сендерович, П. Г. Щербакова // Світлотехніка та електроенергетика. – 2007. – № 2. – С. 64.

         49. Грицевич И. Г. Опыт энергетических компаний в деле управления выбросами парниковых газов / И. Г. Грицевич // Энергетик. – 2007. – № 4. – С. 4 – 6.

         50. Дерзкий В. Г. Анализ эффективности функционирования оптового рынка электроэнергетики / В. Г. Дерзкий, О. В. Мозенков // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 1. – С. 20 – 28.

         51. Дермановский И. Тепловизионный контроль качества – важный инструмент энергосбережения / И. Дермановский // Коммунальное хозяйство. – 2008. – № 6. – С. 18.

         52. Дутка С. М. Сталий розвиток енергозбереження в умовах ринкового господарювання на порушених землях / С. М. Дутка // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8. – С. 174 – 183.

         53. Жаркин А. Ф. Энергоэффективность как один из параметров экодизайна в светотехнике / А. Ф. Жаркин // Світло. – 2009. – № 1. – С. 42 – 44.

         54. Енергетичні ресурси як інструмент геополітики // Голос України. – 2008. – 16 квітня. – С. 6.

         55. „Енергозбереження – 2009: ініціатива, досвід, підтримка”: всеукраїнський конкурс // Урядовий кур’єр. – 2009. – 7 травня. – С. 8.

         56. Енергозбереження: лабораторний практикум / Б. С. Рогальский, О. Д. Демов, Л. Б.Терешкович, Ю. П. Войтюк; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 62 с.

         57. Енергозбереження та підвищення енергоефективності: з офіційних джерел // Міське господарство України. – 2009. – № 3. – С. 4.

         58. Ермилов С. Ф. Государственная политика в энергоэффективности в украинском и европейском контексте / С. Ф. Ермилов // Економіка і прогнозування. – 2007. – № 2. – С. 27.

         59. Зеркалов Д. В. Правова основа енергозбереження: довідник / Д. В. Зеркалов. – К.: Дакор, 2008. – 478 с.

         60. Зиновьев Г. С. Энергосберегающие устройства плавного пуска высоковольтных двигателей переменного напряжения / Г. С. Зиновьев, А. В. Удовиченко, А. П. Усачев // Технічна електродинаміка. – Тем. вип.: Силова електроніка та енергоефективність. – 2009. – № 44. – С. 45 – 48.

         61. Зінченко О. Паливно-енергетичний комплекс: вихід з глухого кута / О. Зінченко // Урядовий кур’єр. – 2008. – 27 березня. – С. 6.

         62. Золотарьова Е. Енергоеффективність та енергозбереження – новий крок у професійній підготовці кваліфікованих робітників / Е. Золотарьова // Освіта України. – 2009. – 17 лютого. – С. 2.

         63. Игнатчик С. Ю. Обеспечение надежности и энергосбережения при расчете сооружений для транспортирования сточных вод: энергосбережение / С. Ю. Игнатчик // Водоснабжение и санитарная техника. – 2010. – № 8. – С. 56 – 65.

         64. Ильинский Н. Ф. Электропривод: энерго – и ресурсосбережение: учеб. пособие / Н. Ф. Ильинский, В. В. Москаленко. – М.: Издат. центр «Академия», 2008. – 208 с.

         65. Інженерна екологія: аспекти енергозбереження: навч. посіб. / В. В. Снітинський, М. А. Саницький, О. Т. Мазурак, А. В Мазурак; Львів. нац. аграр. Ун-т. – Львів: Апріорі, 2008. – 220 с.

         66. Информация о заседании академиков отделения «энергетики и ресурсосбережения» академии наук высшего образования Украины: энергосбережение // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 1. – С. 65 – 66.

         67. Козанський С. В. Забезпечення надійності електропостачання в умовах енергоринку: енергетика і ринок / С. В. Козанський // Електропанорама. – 2009. – № 9. – С. 52 – 54.

         68. Как сделать энергосбережение эффективным быстро и без трагических последствий // Строительные материалы. – 2010. – № 2. – С. 10 – 15.

         69. Кальченко В. М. Перший етап реформування ринку електричної енергії: проблеми та їх рішення / В. М. Кальченко, С. К. Комова // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 5. – С. 18 – 24.

         70. Кальченко В. М. Проект ТВІННІНГ „Посилення регулярної та юридичної спроможності НКРЕ” щодо регулювання енергетичного сектору України / В. М. Кальченко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 5. – С. 9 – 10.

         71. Кальченко В. М. Реформування ринку електричної енергії України: огляд моделі нового ринку / В. М. Кальченко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 12. – С. 10 – 21.

         72. Карпенко В. І. Енергоефективність використання комплексної системи генераторів енергії в будинках і на малих фермах в кліматичних умовах України / В. І. Карпенко, Л. С. Ястремська, В. М. Ісаєнко // Энергосбережение. – 2007. – № 10. – С. 23 – 25.

         73. Качан Ю. Г. Акумуляція енергії у водоносних горизонтах як ефективний засіб енергозбереження / Ю. Г. Качан, Ю. В. Куріс, Ю. С. Лисюк // Енергетика та електрифікація. – 2009. – № 4. – С. 60 – 64.

         74. Качан Ю. Г. Изучение процессов при работе шнекового устройства в реакторе биагазовой установки / Ю. Г. Качан, Ю. В. Курис, И. Н. Левицкая // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 2. – С. 40 – 48.

         75. Качан Ю. Г. Щодо оптимізації послідовності реалізації програм енергозбереження за економічним критерієм / Ю. Г. Качан, К. О. Братковська // Вісник економічної науки України. – 2009. – № 1. – С. 97 – 100.

         76. Ключі до успішного енергозбереження. Почни з себе! / А. Г. Шапар, М. А. Ємець, П. І. Копач та ін; Рада молодих вчених, Ін-т пробл. природокористування та екології НАН України. – Дніпропетровськ: Моноліт, 2008. – 195 с.

         77. Конференція: стан енергозбереження економіки України: провідний досвід з перших рук у сфері сучасної продукції і технологій // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2010. – № 8. – С. 67 – 69.

         78. Копець Г. Р. Вирішення проблем енергоефективності в Україні / Г. Р. Копець // Вісник нац. ун-ту „Львівська політехніка”. – 2007. – № 582. – Проблеми економіки та управління. – С. 45.

         79. Костенок Я. О. Оптимізація механізму податкового стимулювання енергозбереження в Україні / Я. О. Костенок // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 9. – С. 59 – 64.

         80. Косянчук І. Енергозбереження дасть змогу заощаджувати / І. Косянчук // Урядовий кур’єр. – 2008. – 17 травня. – С. 4.

         81. Кракос Ю. Б. Окремі застосування методів фінансового планування на підприємствах паливно-енергетичного комплексу / Ю. Б. Кракос, Н. А. Кротченко // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – № 2. – С. 22 – 24.

         82. Красовський А. Енергетична безпека України в надійних руках / А. Красовський // Урядовий кур’єр. – 2008. – 23 серпня. – С. 13.

         83. Кукушкин В. И. Тенденция развития энергосбережения на основе электроэнергетики в Украине / В. И. Кукушкин // Энергосбережение. – 2008. – № 11. – С. 16 – 18.

         84. Курис Ю. В. Исследование аккумулирования энергии как эффективного средства энергосбережения / Ю. В. Курис, С. И. Ткаченко, А. Н. Охрименко // Энергосбережение. Энергоаудит. Энергетика. – 2009. – № 7. – С. 38 – 41.

         85. Куріс Ю. В. Стан проблем і дослідження та моделювання біотехнологій мікроорганізмів у енергетиці / Ю. В. Куріс // Енергетика та електрифікація. – 2009. – № 8. – С. 63 – 67.

         86. Лір В. Е. Енергоефективність як детермінанта енергетичної безпеки держави та конкурентоспроможності національної економіки / В. Е. Лір, У. Є. Письменна // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 1. – С. 35 – 52.

         87. Лобарчук О. Країна на шляху до енергетичної незалежності: енергозбереження / О. Лобарчук // Міське господарство України. – 2009. – № 2. – С. 4 – 7.

         88. Локарев В. И. Энергосбережение в электроприводе: учеб. пособие / В. И. Локарев; Нац. ун-т кораблестроения им. адм. Макарова. – Николаев: НУК, 2009. – 194 с.

         89. Майоров К. И. Еще раз об энергосбережении / К. Майоров // Энергосбережение. – 2008. – № 2. – С. 2 – 3.

         90. Маляренко В. А. Проблемы энергосбережения: от общего к частному / В. А. Маляренко, В. А. Черниговский // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 3. – С. 41 – 46.

         91. Маляренко В. А. Енергетика і навколишнє середовище / В. А. Маляренко; ХНАМГ. – Х: САГА, 2008. – 364 с. – (Науково-технічна освіта: енергетика, довкілля, енергозбереження).

         92. Маляренко В. А. Енергозбереження і поновлювані енергоресурси – важливий шлях розвитку систем енергопостачання / В. А. Маляренко,

О. Г. Гриб, О. І. Малєєв // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 11. – С. 38.

         93. Маляренко В. А. Питання енергозбереження в навчально-виховному процесі: енергозбереження / В. А. Маляренко, В. С. Сулима // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 12. – С. 60 – 62.

         94. Маляренко В. А. Проблемы энергосбережения: от общего к частному / В. А. Маляренко, В. А. Черниговский // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 3. – С. 43 – 46.

95. Маляренко В. А. Создание мини-ТЭЦ для автономного энергосбережения на базе радикальной турбины юнгстрема / В. А. Маляренко, А. И. Яковлев // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 2. – С. 55 – 64.

96. Маляренко В. А. Энергосбережение и энергетический аудит: учеб. пособие / В. А. Маляренко; ХНАМГ. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 253 с.

         97. Мамалыга В. Энергетический аудит: возможности и программное обеспечение / В. Мамалыга, В. Верланов, Ю. Сидоренко // Экономика Украины. – 2007. – № 12. – С. 27.

         98. Мартиненко М. Законодавчі пріоритети енергетичної політики України / М. Мартиненко // Голос України. – 2008. – 5 лютого. – С. 6 – 7.

         99. Математическое моделирование для решения задач оптимизации энергосбережения / С. И. Бухкало, О. И. Ольховская, А. А. Борхович,

Т. А. Лазарева // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2009. – № 2. – С. 47 – 50.

         100. Модернізація газотранспортної системи – спільний проект України та Європи // Урядовий кур’єр. – 2009. – 24 березня. – С. 1.

         101. Момот В. В. Щодо компенсації перетоків реактивної електроенергії в районних електромережах / В. В. Момот, В. Ф. Рой // Світлотехніка та електроенергетика. – 2007. – № 2. – С. 74.

         102. Невзоров В. А. Возобновляемые источники энергии: энергосбережение / В. А. Невзоров // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 2. – С. 52 – 53.

         103. Немировский И. А. Барьеры на пути энергосбережения / И. А. Немировский // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 10. – С. 30.

         104. Немировский И. А. Комплексный подход решения вопросов реформирования систем централизованного энергосбережения / И. А. Немировский // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 3. – С. 47 – 54.

         105. Немировский И. А. Энергетический менеджмент – основа эффективности экономики Украины / И. А. Немировский // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2010. – № 2. – С. 15 – 22.

         106. Нікіторович О. В. Перспективи малої гідроенергетики України з асинхронними генераторами / О. В. Нікіторович // Енергетика та електрифікація. – 2009. – № 4. – С. 51 – 53.

         107. Обзор энергосберегающих решений // Электропривод: энерго- и ресурсосбережение: учеб. пособие / Н. Ф. Ильинский, В. В. Москаленко. – М.: Издат. Центр «Академия», 2008. – С. 161 – 184.

         108. Овсієнко О.В. Економічні механізми підвищення енергоефективності у системі енергетичної безпеки / О. В. Овсієнко // Економіка і регіон. – 2008. – № 2. – С. 148 – 151.

         109. Олійник Е. Енергетичні плантації. Чи можна зменшити залежність України від імпортованих енергоносіїв? / Е. Олійник, М. Жовнір // Зелена енергетика. – 2007. – № 3. – С. 6.

         110. Оніпко О. Енергетична незалежність України можлива! Якими мають бути першочергові заходи? / О. Оніпко, В. Коробко, В. Миханюк // Електро Інформ. – 2007. – № 1. – С. 6.

         111. Основні напрями проекту ТВІННІНГ: енергозбереження // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 5. – С. 11 – 17.

         112. Основные направления укрепления ресурсного обеспечения энергетической безопасности Украины / А. И. Амоша, В. Г. Федоренко, Н. Г. Белопольский, Д. К. Турченко // Економіка і держава. – 2007. – № 11. – С. 9.

         113. Особенности нормирования потерь энергии в настоящее время / А. А. Потребич, Г. Н. Катренко, В. И. Ткачев, А. Е. Катковский // Енергетика та електрифікація. – 2009. – № 4. – С. 18 – 21.

         114. Панасенко М. В. Енергозберігаючі сильнострумові високовольтні ключі і фазні модулі на їх основі / М. В. Панасенко, В. Ю. Хворост // Електротехніка і електромеханіка. – 2007. – № 5. – С. 24 – 29.

         115. Панова К. В. Резервирование как способ повышения надежности в электроэнергетике / К. В. Панова, В. В. Тарасова // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 7. – С. 59 – 63.

         116. Паршин А. Экономическое стимулирование энергоэффективности – новая эра в снижении энергоемкости ВВП Украины / А. Паршин // Энергосбережение. – 2007. – № 12. – С. 2 – 4.

         117. Перспективы использования потенциальных возможностей энергетических ресурсов и резервов Украины / А. И. Амоша, В. Г. Федоренко, Н. Г. Белопольский, Д. К. Турченко // Економіка та держава. – 2007. – № 12. – С. 4 – 8.

         118. Перспективи розвитку світової енергетики в ХХІ столітті // Отопление. Водоснабжение. Вентиляция + кондиционеры. – 2007. – № 2. – С. 68.

         119. Погоджено пакет з лібералізації енергетичного ринку: енергетика // Євро бюлетень. – 2009. – № 4. – С. 21.

         120. Покалицын С. Н. Политика энергосбережения в Украине и концепции организации энергосбережения / С. Н. Покалицын // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 7. – С. 57 – 58.

         121. Попов П. Н. Некоторые проблемы процесса тарифообразования в электроэнергетике Украины / П. Н. Попов // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 6. – С. 36.

         122. Подопригора А. И. Инвестирование в энергетику энергосбережения и экологию: организационные, финансовые, и правовые аспекты / А. И. Подопригора, В. А. Теличко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 11. – С. 49.

         123. Потапенко А. Н. Особенности управления распределенным комплексом зданий с возможностью энергосбережения / А. Н. Потапенко, А. С. Солдатенко, А. О. Яковлев // Світлотехніка та електроенергетика. – 2009. – № 1. – С. 36 – 41.

         124. Праховник А. В. Контроль ефективності енерговикористання – ключова проблема управління енергозбереженням / А. В. Праховник, В. Ф. Находов, О. В. Борисенко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 8. – С. 41 – 54.

         125. Принципы энерго- и ресурсосбережения // Электропривод: энерго- и ресурсосбережение: учеб пособие / Н. Ф. Ильинский, В. В. Москаленко. – М.: Издат центр «Академия», 2008. – С. 9 – 43.

         126. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень 2008 року // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 4. – С. 2 – 7.

         127. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень – червень 2007 року // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 8. – С. 2.

         128. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень – липень 2007 року // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 10. – С. 2.

         129. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень – листопад 2008 року // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 2. – С. 2 – 9.

         130. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень – вересень 2007 року // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 11. – С. 2.

         131. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень – грудень 2008 року // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 3. – С. 2 – 9.

         132. Проблеми та стан енергозбереження в Україні й розвинених країнах світу: аналітичний огляд / уклад. В. М. Євтушенко. – К.: Укр. ІНТЕІ, 2008. – 67 с.

         133. Пугач О. Энергетика будущего – какая она? / О. Пугач // Вечерний Харьков. – 2007. – 23 января. – С. 1.

         134. Пуговиця М. Енергозбереження: ініціатива, досвід, підтримка / М. Пуговиця // Урядовий кур’єр. – 2010. – 4 червня. – С. 16.

         135. Разработка энергосберегающих полупроводниковых преобразователей для повышения эффективности использования электрической энергии / А. К. Шидловский, В. Б. Павлов, А. В. Попов и др. // Праці інституту електродинаміки національної академії наук України. – 2009. – Вип. 23. – С. 13 – 21.

         136. Ракутько С. А. Практичне вживання принципів прикладної теорії енергозбереження до оцінки енергоємкості опромінення рослин / С. А. Ракутько // Світлотехніка та електроенергетика. – 2009. – № 3. – С. 21 – 24.

         137. Реальны ли перспективы энергетического развития Украины? / А. И. Амошина, В. В. Федоренко, Н. Г. Белопольский, Д. К. Турченко // Економіка та держава. – 2007. – № 10. – С. 4.

         138. Рекупирация – самое перспективное направление энергосбережения // Коммунальное хозяйство. – 2008. – № 6. – С. 45.

         139. Розен В. П. Концепция разработки системы энергетического мониторинга в организациях бюджетной сферы / В. П. Розен, А. Яичник, И. Литвин // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 10. – С. 9 – 17.

         140. Савин В. К. Три взгляда на энергосбережение / В. К. Савин // ACADEMIA архитектура и строительство. – 2007. – № 3. – С. 64.

         141. Савінова М. Час енергії: енергоефективність – проблеми української економіки / М. Савінова // Технічна газета. – 2008. – 4 грудня. – С. 4 – 5.

         142. Светодиоды осветят улицы городов: энергосбережение // Коммунальное хозяйство. – 2008. – № 6. – С. 19.

            143. Семененко Р. А. Разумное энергосбережение – это не жизнь в холоде и темноте / Р. А. Семененко, И. И. Алексеенко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 12. – С. 28.

         144. Серйозна увага енергозбереженню: енергоефективність // Міське господарство України. – 2009. – № 4. – С. 16 – 22.

         145. Сизонтов В. Від розробки до впровадження: правила стимулювання енергозберігаючих проектів мають бути однаковими для всіх / В. Сизонтов // Урядовий кур’єр. – 2009. – 30 грудня. – С. 8.

         146. Силин В. Ф. Магнитогидродинамический резонатор – простое и доступное устройство энергосбережения / В. Ф. Силин // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 1. – С. 54 – 58.

         147. Сотник І. М. Еколого - економічні механізми ресурсозбереження: монографія / І. М. Сотник. – Суми: Мрія-1, 2008. – 329 с.

         148. Степаненко В. Энергосбережение в наших домах: сберегаем энергию / В. Степаненко // Електропанорама. – 2009. – № 3. – С. 48 – 51.

         149. Стольберг Ф. В. Фитотехнологии для Украины: энергосбережение / В. Ф. Стольберг // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 10. – С. 13.

         150. Стратегія розвитку ядерно-енергетичного комплексу України на період до 2030 року (Проект подано Державним науково-інженерним центром систем контролю та аварійного реагування та ДП НАЕК „Енергоатом”) // Голос України. – 2007. – 21 серпня. – С. 13 – 14.

         151. Сулима В. С. Місце і значення питань енергозбереження в навчальному процесі / В. С. Сулима // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 79. – С. 284 – 292. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/3180/

         152. Сухонос М. К. Внедрение методологии проектного менеджмента в практику управления муниципальным образованием и системой энергообеспечения города / М. К. Сухонос // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 2. – С. 44.

         153. Тетри Э. Тенденции развития энергоэффективного освещения / Э. Тетри, Л. Халонен // Светотехника. – 2008. – № 6. – С. 51 – 53.

         154. Тимошенко В. М. Скорочення витрат газу при видобуванні: энергозбереження / В. М. Тимошенко, Р. А. Семененко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 11. – С. 62 – 65.

         155. Титко А. И. Підвищення енергоефективності електродвигунів власних потреб електростанцій при роботі в маневрених режимах / А. И. Титко, В. Л. Ахременко, М. С. Гуторова // Енергетика та електрифікація. – 2009. – № 4. – С. 13 – 17.

         156. Титяев В. И. О проблемах внедрения экономических механизмов ресурсосбережения / В. И. Титяев, Н. С. Гетало // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 78. – С. 220 – 227. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/578/

         157. Тихонравов С. Н. Методика определения составляющих добавочных потерь электрических вращающихся машин: энергосбережение / С. Н. Тихонравов, И. В. Хоменко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 11. – С. 58 – 61.

         158. Товажнянський Л. Л. Енергоефективність: час вживати заходи / Л. Л. Товажнянський // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 3. – С. 18 – 19.

         159. Трембовля В. И. Вклад науки в энергетику в годы Великой Отечественной войны / В. И. Трембовля // Энергетик. – 2009. – № 9. – С. 23 – 24.

         160. Турченко Д. Особливості макроекономічних процесів нарощування і трансформації енергетичного потенціалу економіки України / Д. Турченко // Схід. – 2008. – № 7. – С. 26 – 28.

         161. УК – Україна: політика підвищення енергоефективності // Зелена енергетика. – 2007. – № 4. – С. 28 – 29.

         162. Україна – впровадження Концепції оптового ринку електроенергії (ОРЕ): енергетика і ринок // Электропанорама. – 2009. – № 1-2. – С. 40 – 44.

         163. Уманец Н. Г. Энергосбережение – проблемы и перспективы / Н. Г. Уманец, А. И. Подопригора // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 2. – С. 55.

         164. Устименко К. Енергоефективність – передумова зростання національної економіки / К. Устименко // Урядовий кур’єр. – 2008. – 10 січня. – С. 8.

         165. Федоров С. Д. Идеальная энергия для ваших систем / С. Д. Федоров // Міське господарство України. – 2007. – № 4. – С. 5.

         166. Франчук І. А. Аналіз структури ринків електроенергії, диференційованих за видами діяльності і напрямами розвитку їх державного регулювання / І. А. Франчук // Економіка та держава. – 2009. – № 1. – С. 76 – 79.

         167. Франчук І. А. Вдосконалення енергетичної політики в Україні / І. А. Франчук // Економіка і держава. – 2007. – № 8. – С. 67.

         168. Франчук І. А. Особливості механізму державного регулювання енергетики як природної монополії: державне управління / І. А. Франчук // Економіка та держава. – 2009. – № 2. – С. 79 – 81.

         169. Хоменко В. Енергобезпека на століття – не вигадка / В. Хоменко // Голос України. – 2008. – 17 квітня. – С. 19.

         170. Хоменко И. В. Методика игрового обучения и тестирования для электроэнергетиков / И. В. Хоменко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 12. – С. 61 – 64.

         171. Цаплін В. І. Ринкові та адміністративні механізми енергозбереження / В. І. Цаплін // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 5. – С. 22 – 28.

172. Швецов М. В. Місце та роль АСКОЕ в реалізації стратегії енергетичного розвитку України / М. В. Швецов // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 11. – С. 16.

         173. Швецов М. В. Перспективи реформування оптового ринку електричної енергії України та місце АСКОЕ в цьому процесі / М. В. Швецов // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 2. – С. 10 – 15.

         174. Шелковский В. С. Энергосбережение в малых городах Украины / В. С. Шелковский // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 12. – С. 65.

         175. Щодо динамічного нормування питомого витоку електроенергії / О. І. Дорошенко, О. А. Івасенко, А. А. Сміщенко, А. О. Єлінський // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 10. – С. 9 – 12.

         176. Шульгинов Н. Г. Особенности управления электроэнергетическими режимами работы энергосистем мегаполисов / Н. Г. Шульгинов // Энергетик. – 2007. – № 6. – С. 2.

         177. Шутов М. М. Енергозбереження в медичних закладах / М. М. Шутов, В. Г. Санжар, Ю. Г. Ляш // Энергосбережение. – 2008. – № 1. – С. 6 – 8.

         178. Экономические подходы к эффективному использованию энергетических ресурсов / А. И. Амоша, В. Г. Федоренко, Н. Г. Белопольский, Д. К. Турченко // Економіка та держава. – 2008. – № 1. – С. 4 – 7.

         179. Энергоэффективная история: для тех кто выжил // Время. – 2008. – 5 апреля. – С. 5.

Інноваційні технології енергозбереження

         180. Акинча А. Ю. Энергосберегающие технологии в печестроении: энергосбережение / А. Ю. Акинча, И. В. Узлова // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 4. – С. 70 – 72.

         181. Бордо О. Г. Стратегия совершенствования энерготехнологий в условиях кризиса / О. Г. Бордо, П. И. Светличный, А. В. Зыков // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2009. – № 3. – С. 3 – 10.

         182. Всеукраїнська конференція: „Формування регіональної інноваційної системи та практичні аспекти впровадження енергозбережних й екологічних технологій” // Маркетинг в Україні. – 2008. – № 5. – С. 8 – 10.

         183. Герасимова Т. Г. Энергосберегающие технологии – ключ к инвестициям / Т. Г. Герасимова // Подъемные сооружения. Специальная техника. – 2009. – № 11-12. – С. 33 – 38.

         184. Гипп Т. Р. Энергосбережение в системах водоснабжения: оригинальные исследования / Т. Р. Гипп, И. А. Тихонова, Н. Н. Тазалова // Вода і водоочисні технології. – 2008. – № 5. – С. 22 – 25.

         185. Енергетична безпека України: наука і технології // Світогляд. – 2009. – № 3. – С. 38 – 41.

         186. Зайков Г. Энергетическая стратегия и инновационные технологии в энергопередающей компании / Г. Зайков // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 11. – С. 9 – 15.

         187. Инновационный путь повышения энергоэффективности оборудования теплоэнергетики Украины / В. В. Соловей, А. О. Костиков, А. В. Павленко и др. // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 8. – С. 17 – 20.

         188. Козловська С. Б. Енергозберігаючі технології анаеробного зброджування осадів стічних вод та утилізації біогазу / С. Б. Козловська, К. Б. Сорокіна // Внедрение инновационных технологий и перспективы развития систем теплоснабжения и вентиляции: материалы междунар. науч.-техн. конф. / ОАО «Веза-Украина», ОАО «Харьковгаз», Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х.: ХНАМГ, 2008. – С. 49 – 52.

         189. Коринько И. В. Энергосберегающая технология очистки городского поверхностного стока / И. В. Коринько, В. А. Вороненко // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві: матер. І-ї міжнар. наук.-практ. конф.,

8 – 12 червня 2009 р. / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, ХО НТТ КГ та ПО. – Алушта: ХНАМГ, ХО НТТ КГ та ПО, 2009. – С. 190 – 193.

         190. Красник Ю. В ногу со временем: приоритет – технологии энергосбережения (состоялось заседание коммунальных предприятий Харькова) / Ю. Красник // Харьковские известия. – 2009. – 29 октября. – С. 4.

         191. Кулик М. Стратегічні перспективи розвитку енергетики України: наука і технології / М. Кулик, Б. Стогній // Світогляд. – 2009. – № 3. – С. 42 – 45.

         192. Кущ П. „Зелену вулицю” новим технологіям: енергетика / П. Кущ // Урядовий кур’єр. – 2009. – 11 листопада. – С. 6.

         193. Малик Р. Новітні технології для енергозбереження: підписання українсько-японського договору про впровадження схеми зелених інвестицій / Р. Малик // Урядовий кур’єр. – 2009. – 20 березня. – С. 2.

         194. Мальцев В. Бажаєте отримати реальну економію енергоресурсів? Сенсаційна пропозиція з ринку енергозберігаючих та природоохоронних технологій / В. Мальцев // Голос України. – 2007. – 15 лютого. – С. 22.

         195. Маслов Г. Энергосберегающие лампы становятся популярными: новые технологии / Г. Маслов // Коммунальное хозяйство. – 2008. – № 2. – С. 48 – 49.

         196. Отрошенко В. Энергетика ХХІ века: добыть, сэкономить, сохранить и приумножить: опыт и применение энергосберегающих технологий и оборудования / В. Отрошенко // ТЭК. – 2008. – № 1. – С. 36 – 43.

         197. Пабат А. Економічні та інноваційні чинники розвитку національного енергетичного комплексу / А. Пабат // Економіст. – 2007. – № 2. – С. 36.

         198. Перший національний форум „Енергоефективні технології. Енергозбереження. Практика. Проблеми. Перспективи” // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 3. – С. 71 – 73.

         199. С глазу на глаз с новыми технологиями // Світло люкс. – 2009. – № 6. – С. 4 – 5.

         200. Сверхэффективный термоэлектрогенератор: новости электротехнологий // Электроэнергетика. – 2009. – № 2. – С. 6.

         201. Сухонос М. К. Використання інноваційних систем управління при формуванні програми розвитку систем енергоспоживання підприємств комунальної сфери: енергозбереження / М. К. Сухонос, А. Ю. Старостіна // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2010. – № 3. – С. 32 – 35.

         202. Сухонос М. К. Инновационно-технологический прорыв в энергосбережении жилищно-коммунального хозяйства городов / М. К. Сухонос // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. –№ 3. – С. 55 – 59.

         203. Титко А. И. Повышение энергоэффективности блоков ТЭС путем изменения принципа подогрева конденсата: инновации / А. И. Титко, В. Л. Ахременко // Енергетика та електрифікація. – 2009. – № 4. – С. 9 – 12.

         204. Тройникова Е. Н. Энергосберегающие технологии в системах безопасности на транспорте / Е. Н. Тройникова // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 12. – С. 21 – 26.

         205. Ужченко А. Н. Энергосбережение в системах вентиляции и кондиционирования воздуха при использовании преобразователей частоты / А. Н. Ужченко, Д. В. Митягин, В. В. Гранкина // Внедрение инновационных технологий и перспективы развития систем теплоснабжения и вентиляции: матер. междунар. науч.-техн. конф. / ОАО «Веза-Украина», ОАО «Харьковгаз», Харк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х.: ХНАМГ, 2008. – С. 10 – 11.

         206. Черных В. Н. О проблемах по внедрению энергосберегающих технологий / В. Н. Черных // Водопостачання та водовідведення. – 2009. – № 5. – С. 63 – 65.

         207. Яковенко Н. М. Энергосберегающие баромембранные технологии как основа для создания локальных очистных сооружений в бессточных системах водоснабжения / Н. М. Яковенко // Внедрение инновационных технологий и перспективы развития систем теплоснабжения и вентиляции: матер. междунар. науч.-техн. конф. / ОАО «Веза-Украина», ОАО «Харьковгаз», Харк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х.: ХНАМГ, 2008. – С. 32 – 34.

Енергозбереження в промисловому секторі економіки

         208. Авдеев И. В. Повышение энергоэффективности энергосбережения на основе оптимизации структуры энергобаланса предприятия: электроэнергетика / И. В. Авдеев, А. П. Заболотный, Ю. В. Даус // Электротехника и электроэнергетика. – 2009. – № 1. – С. 68 – 71.

         209. Аптекарь С. С. Механизм ресурсосбережения на предприятиях черной металлургии: монография / С. С. Аптекарь, Р. С. Близкий, Б. А. Жнякин; Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Туган-Барановского. – Донецк: Дон НУЭТ, 2007. – 275 с.

         210. Афтанюк В. В. К вопросу энергоэффективности промышленных зданий / В. В. Афтанюк // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 10. – С. 24.

         211. Афтанюк В. В. Научно-технические основы анализа и синтеза энергоэффективных теплоэнергетических систем промышленных предприятий / В. В. Афтанюк // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 8. – С. 34.

         212. Ашмарин Г. Д. Энерго- и ресурсосберегающая технология керамических стеновых материалов / Г. Д. Ашмарин, В. В. Курносов, В. Г. Ласточкин // Строительные материалы. – 2010. – № 4. – С. 24 – 26.

         213. Барун М. В. Ресурсоємність виробництва як узагальнюючий показник ефективності використання ресурсів підприємства / М. В. Барун // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2009. – Вып. 89. – С. 160 – 163. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/14658/

         214. Бедерак Я. С. Применение АСУЭ на промышленных предприятиях для решения задач энергосбережения / Я. С. Бедерак, А. В. Дегтярев // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2010. – № 5. – С. 28 – 36.

         215. Бурлака Г. Инвестировать – в энергосбережение и дизайн: современные энергоэффективные технологии и обогревающие системы пром. объектов и жилья дают существенную экономию энергоресурсов / Г. Бурлака // ТЭК. – 2008. – № 4. – С. 20 – 26.

         216. Ильина Н. А. Пути энергосбережения в системах электроснабжения локальных промышленных объектов / Н. А. Ильина, Г. Г. Жемеров, А. Н. Сабалаев // Технічна електродинаміка: Силова електроніка та енергоефективнність. – 2008 – Ч. 3. – С. 43 – 46.

         217. Іншеков Є. М. Методи обчислення викидів парникових газів за рахунок впровадження в промисловості України. Особливості їх застосування: енергозбереження / Є. М. Іншеков, О. С. Дробаха, О. М. Козуб // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2010. – № 3. – С. 41 – 45.

         218. Кожушко Г. М. Енергозбереження в світлотехніці / Г. М. Кожушко // Энергосбережение. – 2008. – № 8. – С. 13 – 16.

         219. Кучеренко В. С. Энергосбережение – основное направление технической политики предприятия: энергосбережение / В. С. Кучеренко // Водопостачання та водовідведення. – 2009. – № 1. – С. 25 – 26.

         220. Півняк Г. Енергозбереження в промисловому секторі економіки / Г. Півняк // Энергосбережение. – 2007. – № 8. – С. 2 – 7.

         221. Пілов П. І. Ресурсозбереження в промислових технологіях, що використовують мінеральну сировину / П. І. Пілов // Энергосбережение. – 2009. – № 3. – С. 26 – 28.

         222. Попов Ю. А. Энергосберегающие управляемые режимы тепловой обработки бетона / Ю. А. Попов, В. В. Молодин, Ю. В. Лунев // Бетон и железобетон. – 2007. – № 6. – С. 7.

         223. Севернюк В. В. Энергосбережение и очистка доменного газа / В. В. Севернюк, Д. В. Сталинский, Г. М. Каненко // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2009. – № 3. – С. 63 – 65.

         224. Толбатов В. А. Організація систем енергозбереження на промислових підприємствах: навч. посіб. / В. А. Толбатов, І. Л. Лебединський, А. В. Толбатов; Сум. держ. ун-т. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 194 с.

         225. Шаповал С. В. Энергосберегающая технология получения гипса из отходов промышленности / С. В. Шаповал, М. А. Долгий // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2009. – Вып. 88. – С. 64 – 68. – (Серия «Технические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/12593/

         226. Ширнин И. Г. Энергосбережение – главное направление развития украинской промышленности / И. Г. Ширнин, В. А. Палкин // Энергосбережение. – 2008. – № 10. – С. 2 – 5.

Енергозбереження в капітальному будівництві

         227. Ашмарин Г. Д. Энерго- и ресурсосберегающая технология керамических стеновых материалов / Г. Д. Ашмарин, В. В. Курносов, В. Г. Ласточкин // Строительные материалы. – 2010. – № 4. – С. 24 – 28.

         228. Баранов С. О. Енергозберігаючі технології у будівництві / С. О. Баранов, О. В. Великодна // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 4. – С. 48 – 49.

         229. Бойко Л. Г. Совершенствование стратегии выбора эффективного инвестиционного решения проекта энергосбережения в строительной отрасли / Л. Г. Бойко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 77. – С. 122 – 130. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/337/

         230. Давидюк А. Н. Эффективные материалы и конструкции для решения проблем энергосбережения зданий: расчет конструкций / А. Н. Давидюк, Г. В. Несветаев // Жилищное строительство. – 2010. – № 3. – С. 6 – 20.

         231. Застосування енергозберігаючих технологій в будівництві: реферативний огляд / уклад. Н.С. Харсун. – К.: УкрІНТЕІ, 2007. – 40 с.

         232. Исследование, разработка и внедрение эффективных энергосберегающих конструкций и технологий в строительстве / Б. В. Шевелев, Н. М. Фиалко, Л. Ф. Черных и др. // Будівництво України. – 2010. – № 1. – С. 2 – 9.

         233. Олейник Т .Н. Экономия электроэнергии при эксплуатации грузоподъемных кранов за счет применения системы частно-регулируемого электропривода / Т. Н. Олейник // Энергосбережение. – 2008. – № 2. – С. 12 – 15.

         234. Перетятько А. Ю. Ефективність використання вторинних будівельних ресурсів в контексті національної політики ресурсозбереження / А. Ю. Перетятько, О. М. Таряник // Бетон и железобетон в Украине. – 2007. – № 6. – С. 26.

         235. Проценко К. І. Енергозбереження в будівництві / К. І. Проценко // Будівництво України. – 2007. – № 10. – С. 46.

         236. Савин В. К. Энергетическая модель расхода первичных источников энергии и эффективности их использования при строительстве и эксплуатации зданий. Ч. 2. / В. К. Савин // Строительные материалы оборудование технологии ХХІ века. – 2008. – № 10. – С. 56 – 59.

         237. Сучасні енергоощадні будівельні та оздоблювальні матеріали: темат. добірка. – К.: УкрІНТЕІ, 2007. – 50 с.

         238. Черница С. И. Энергоэффективное жилищное строительство: технологии и экономическая целесообразность / С. И. Черница, А. А. Чуриков // Жилищное строительство. – 2010. – № 4. – С. 36 – 39.

         239. Юдин А. И. Оценка эффективности реконструкции старой жилой застройки с учетом применения энергосберегающих технологий / А. И. Юдин, С. А. Рассохин // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 82. – С. 300 – 306. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/5861/

Пріоритетні напрями енергозбереження в житлово-комунальному господарстві України

         240. Агитаев Е. В. Энергоресурсосбережение – ключевой элемент реформы / Е. В. Агитаев // Жилищное и коммунальное хозяйство. – 2010. – № 2. – С. 36 – 43.

         241. Андреев С. Комплексный подход к решению задач энергосбережения: жилищно-коммунальное хозяйство / С. Андреев // Местное самоуправление. – 2010. – № 5. – С. 44 – 46.

         242. Андреев С. Ю. Опыт проведения отопительного сезона в условиях невозможности стопроцентной оплаты за природный газ / С. Ю. Андреев // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в ЖКГ: матер. І-ї міжнар. наук.-практ. конф., 8 – 12 червня 2009 р. / ХНАМГ, ХОНТТ КГ та ПО. – Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2009. – С. 32 – 36.

         243. Андрєєв С. Ю. Пріоритетні ресурсо-, енергозберігаючі технології у міському господарстві / С. Ю. Андрєєв, Є. А. Зінченко // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в ЖКГ: матер. І-ї міжнар. наук.-практ. конф., 8 – 12 червня 2009 р. / ХНАМГ, ХОНТТ КГ та ПО. – Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2009. – С. 6 – 9.

         244. Ачкасов І. А. Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово-комунальному господарстві: автореферат дис. ... канд. техн. наук: 05. 13. 22 – управління проектами і програмами / Ачкасов Ігор Анатолійович; Київ. нац. ун-т буд.-ва і арх.-ри. – К., 2008. – 18 с.

         245. Бакулин Н. Е. Очистка теплообменного оборудования как основа энергосбережения / Н. Е. Бакулин // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в ЖКГ: матер. І-ї міжнар. наук.-практ. конф., 8 – 12 червня 2009 р. / ХНАМГ, ХОНТТ КГ та ПО. – Алушта: ХО НТТ КГ та ПО ХНАМГ, 2009. – С. 60 – 66.

         246. Бережна А. Ю. Економічний потенціал енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства / А. Ю. Бережна // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в ЖКГ: матер. І-ї міжнар. наук.-практ. конф., 8 – 12 червня 2009 р. / ХНАМГ, ХОНТТ КГ та ПО. – Алушта: ХО НТТ КГ та ПО ХНАМГ, 2009. – С. 206 – 208.

         247. Благодарная Г. И. Ресурсосберегающая технология в подготовке экологически чистой питьевой воды / Г. И. Благодарная // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 84. – С. 115 – 118. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/6544/

         248. Василенко С. Л. Энергоэффективность систем водоснабжения городов / С. Л. Василенко, С. В. Кадыгроб // Водопостачання та водовідведення. – 2009. – № 2. – С. 36 – 39.

         249. Великих К. О. Дослідження енергозбереження в житлово-комунальному господарстві як складова частина системи життєзабезпечення міста / К. О. Великих // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 87. – С. 76 – 81. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/11571/

         250. Волик Г. Л. Енергозбереження в житлово-комунальному господарстві / Г. Л. Волик // Энергосбережение. – 2008. – № 7. – С. 16 – 18.

         251. Гололобова І. В. Роль раціонального підбору основного технологічного обладнання в енергозбереженні / І. В. Гололобова // Водопостачання та водовідведення. – 2009. – № 2. – С. 35.

         252. Гордієнко О. С. Дослідження процесів енергоспоживання комунальним підприємством „Краматорський ТТУ” / О. С. Гордієнко, Н. В. Гарбуз, С. П. Шацький // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2009. – Вып. 88. – С. 313 – 317. – (Серия «Технические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/13893/

         253. Горжельник М. Я. Супервысокое энергосбережение / М. Я Горжельник // Реформа ЖКХ. – 2009. – № 9 – 10. – С. 56.

         254. Гуляев Б. В. Экономия электроэнергии в жилищно-коммунальном хозяйстве / Б. В. Гуляев, А. С. Киричек // Энергосбережение. – 2007. – № 12. – С. 10 – 12.

         255. Давидюк А. Н. Эффективные материалы и конструкции для решения проблемы энергосбережения зданий / А. Н. Давидюк, Г. В. Несветаев // Жилищное строительство. – 2010. – № 3. – С. 16 – 21.

         256. Даниловский Ф. «Энергогород» для ЖКХ / Ф. Даниловский // Жилищное и коммунальное хозяйство. – 2010. – № 1. – С. 28 – 31.

         257. Енергоменеджмент як складова реформи теплопостачання // Житлово-комунальне господарство України. – 2010. – № 2. – С. 18 – 22.

         258. Иванова Н. Пассивное энергосбережение: энергосбережение / Н. Иванова // Коммунальное хозяйство. – 2008. – № 12. – С. 26 – 27.

         259. Ильин В. В. Как организовать энергоэффективное управление зданиями / В. В. Ильин // Вентиляция. Отопление. Кондиционирование. – 2010. – № 4. – С. 24 – 32.

         260. Индивидуальное регулирование микроклимата и энергосбережение в частном доме // Вентиляция. Отопление. Кондиционирование. – 2010. – №3. – С. 78 – 80.

         261. Казачинский В. М. Актуальность внедрения систем мониторинга и управления уличным освещением (антикризисная программа) / В. М. Казачинский // Світло. – 2009. – № 1. – 48 – 50.

         262. Ковалев Д. А. Экономия тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения: энергосбережение / Д. А. Ковалев // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 4. – С. 63 – 69.

         263. Колотило И. Д. Переход от газа – источник тепловой энергии на электрическую энергию / И. Д. Колотило // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в ЖКГ: матер. І-ї міжнар. наук.-практ. конф., 8 – 12 червня 2009 р. / ХНАМГ, ХОНТТ КГ та ПО. – Алушта: ХО НТТ КГ та ПО ХНАМГ, 2009. – С. 106 – 113.

         264. Кондратенко Н. О. Статистичні методи оптимізації ризиків за умови забезпечення енергозбереження / Н. О. Кондратенко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 80. – С. 78– 84. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/4182/

         265. Коринько И. В. Энергосберегающая технология очистки городского поверхностного стока / И. В. Коринько, В. А. Вороненко, В. М. Лукашенко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2009. – Вып. 86. – С. 185 – 188. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/11146/

         266. Кунин С. Сколько стоит энергосбережение / С. Кунин // Коммунальное хозяйство. – 2008. – № 10. – С. 50.

         267. Ливчак В. И. Реальный путь повышения энергоэффективности за счет утепления зданий / В. И. Ливчак // Вентиляция. Отопление. Кондиционирование. – 2010. – № 3. – С. 62 – 68.

         268. Морозова О. Индивидуальное регулирование микроклимата в частном доме / О. Морозова // Вентиляция. Отопление. Кондиционирование. – 2010. – № 3. – С. 78 – 80.

         269. Наумова А. Л. Определение годовых расходов энергии на эксплуатацию зданий / А. Л. Наумова, Г. А. Смага // Вентиляция. Отопление. Кондиционирование. – 2010. – № 4. – С. 16 – 24.

         270. Немировский И. А. Пути снижения затрат топлива в системе жилищно-коммунального хозяйства: энергосбережение / И. А. Немировский, И. М. Овсянникова // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 4. – С. 50 – 56.

         271. Никитин Е. Е. Системный подход мероприятий по энергоэфективности при модернизации систем теплоснабжения поселений в условиях финансовых ограничений / Е. Е. Никитин // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. – № 1. – С. 18 – 26.

         272. Петергеря Ю. С. Інтелектуальні системи забезпечення енергозбереження житлових будинків: навч. посіб. / Ю. С. Петергеря, В. Я. Жуйков, Т. О. Терещенко. – К.: Медіа ПРВС, 2008. – 255 с.

         273. Проблемы теплозащиты зданий и задачи исследования энергоэффективных проектных решений жилых домов / В. М. Долголаптев, И. Н. Симонова, Е. К. Николаева, С. И. Симонов // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 84. – С. 159 – 162. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/6848/

         274. Попова Л. Повышение энергоэффективности централизованного теплоснабжения / Л. Попова // Коммунальное хозяйство. – 2008. – № 12. – С. 15 – 17.

         275. Радимов С. Н. Потенциал энергосбережения наиболее широко используемых агрегатов и установок. Реализация потенциала средствами электропривода / С. Н. Радимов, А. А. Панченко // Водопостачання та водовідведення. – 2009. – № 4. – С. 46 – 55.

         276. Редит М. Энергосберегающие насосы для перекачивания сточных вод: энергоэффективность / М. Редит // Водоснабжение и санитарная техника. – 2010. – № 5. – С. 53 – 58.

         277. Романюк О. П. Соціальні аспекти політики енергозбереження у системі централізованого теплопостачання: платоспроможність населення та його готовність до впровадження енергоефективних заходів. Ч. 1. Платоспроможність споживачів послуг централізованого опалення / О. П. Романюк // Статистика України. – 2009. – № 4. – С. 85 – 92.

         278. Салиев Э. И. Энергосбережение – ключевое звено реформы жилищно-коммунального хозяйства / Э. И. Салиев // Энергосбережение. – 2008. – № 2. – С. 23 – 25.

         279. Салихов А. Когенерация и централизованное теплоснабжение – это не одно и тоже / А. Салихов // Коммунальное хозяйство. – 2008. – № 4. – С. 18 – 21.

         280. Сапрыка А. В. Исследование эксплуатационных характеристик современных энергосберегающих осветительных установок / А. В. Сапрыка // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 84. – С. 265 – 270. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/7296/

         281. Семенов В. Т. Энергетический менеджмент как инструмент, способствующий повышению эффективности использования энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве / В. Т. Семенов, В. М. Прасол, Г. В. Высоцкая // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 80. – С. 12 – 21. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/4172/

         282. Скрыпников Ю. В. Определение энергетической эффективности использования тепла сжатого воздуха / Ю. В. Скрыпников // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2009. – Вып. 88. – С. 141 – 148. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/12946/

         283. Солодовник М. В. Энергосберегающие технологии очистки сточных вод полигонов твердых бытовых отходов / М. В. Солодовник // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 84. – С. 127 – 131. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/6715/

         284. Стале використання енергії в старих будівлях // Житлово-комунальне господарство України. – 2010. – № 2. – С. 24 – 25.

         285. Сухонос М. К. Инновационно-технологический прорыв в энергосбережении жилищно-коммунального хозяйства городов / М. К. Сухонос // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 3. – С. 55 – 59.

         286. Сухонос М. К. Энергосберегающие мероприятия в системах водоснабжения и канализации / М. К. Сухонос // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 8. – С. 55 – 62.

         287. Тарадай А. М. Пути решения проблем централизации и децентрализации теплоснабжения / А. М. Тарадай // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в ЖКГ: матер. І-ї міжнар. наук.-практ. конф., 8 – 12 червня 2009 р. / ХНАМГ, ХОНТТ КГ та ПО. – Алушта: ХО НТТ КГ та ПО ХНАМГ, 2009. – С. 36 – 43.

         288. Твердоступ А. Я. Вопросы комплексного подхода к энергосбережению / А. Я. Твердоступ, А. П. Репин // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в ЖКГ: матер. І-ї міжнар. наук.-практ. конф., 8 – 12 червня 2009 р. / ХНАМГ, ХОНТТ КГ та ПО. – Алушта: ХО НТТ КГ та ПО ХНАМГ, 2009. – С. 22 – 28.

         289. Титяев В. И. Экономические механизмы энергоресурсосбережения для предприятий / В. И. Титяев, Н. С. Гетало // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 77. – С. 58 – 64. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/323/

         290. Ужченко А. Н. Энергосбережение в системах вентиляции и кондиционирования воздуха при использовании преобразователей частоты / А. Н. Ужченко, Д. В. Митягин, В. В. Гранкина // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 84. – С. 214 – 218. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/7098/

         291. Храптович В. А. Энергосберегающие технологии и опыт применения в КП «Компания «Вода Донбасса» / В. А. Храптович // Водопостачання та водовідведення. – 2009. – № 6. – С. 44 – 46.

         292. XIV Европейский симпозиум «Современное энергоэффективное оборудование для теплоснабжения, водоснабжения и климатизации зданий. Технология зеленых зданий» // Вентиляция. Отопление. Кондиционирование. – 2010. – № 4. – С. 86 – 96.

         293. Шевченко Т. А. Ресурсосберегающие технологии при очистке сточных вод / Т. А. Шевченко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 84. – С. 119 – 122. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/6565/

         294. Энерго- и ресурсосбережение в системах водоснабжения и вентиляции // Электропривод: энерго- и ресурсосбережение: учеб. пособие / Н. Ф. Ильинский, В. В. Москаленко. – М.: Издат. центр «Академия», 2008. – С. 134 – 161.

Енергозбереження на транспорті

         295. Вірченко В. В. Нормативне забезпечення ресурсозбереження на міському електричному транспорті / В. В. Вірченко // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в ЖКГ: матер. І-ї міжнар. наук.-практ. конф., 8 – 12 червня 2009 р. / ХНАМГ, ХОНТТ КГ та ПО. – Алушта: ХО НТТ КГ та ПО ХНАМГ, 2009. – С. 193 – 194.

         296. Далека В. Х. Математичні методи і моделі оптимізації виробничих програм підприємств міського електротранспорту в проектах ресурсозбереження / В. Х. Далека, О. С. Гордієнко, Д. О. Личов // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 79. – С. 299 – 305. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/3182/

         297. Енергозберігаючий тяговий електропривод міського електротранспорту / В. Х. Далека, О. В. Донець, М. І. Шпіка, О. О. Сухорукова // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2009. – Вып. 88. – С. 236 – 242. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/13705/

         298. Збарський А. В. Сучасні енергозберігаючі приводи рухомого складу міського електричного транспорту / А. В. Збарський, В. В. Кривуля // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в ЖКГ: матер. І-ї міжнар. наук.-практ. конф., 8 – 12 червня 2009 р. / ХНАМГ, ХОНТТ КГ та ПО. – Алушта: ХО НТТ КГ та ПО ХНАМГ, 2009. – С. 135 – 136.

         299. Корниенко В. В. Энергосберегающие технологии тягового электроснабжения в обычном, тяжеловесном и высокоскоростном движении поездов / В. В. Корниенко, Г. А. Доманская // Залізничний транспорт України. – 2008. – № 3. – С. 3 – 6.

         300. Обеспечение повышения эффективности использования электроэнергии на городском электротранспорте / В. П. Андрейченко, Ю. П. Колонтаевский, В. Н. Фатеев, Н. П. Лукашова // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 79. – С. 344 – 348. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/3190/

         301. Улитин В. Г. Проблема использования избыточной энергии рекуперации на городском электрическом транспорте / В. Г. Улитин // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2009. – Вып. 88. – С. 266 – 271. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/13760/

         302. Черны М. Внедрение энергоэффективного оборудования и технологий на подвижном составе городского электротранспорта Украины / М. Черны, В. Качимов // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2009. – Вып. 88. – С. 263 – 266. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/13758/

Атомна енергетика

         303. Атомная энергетика Украины – пути развития / И. М. Неклюдов, В. М. Ажажа, А. С. Бакай, А. В. Волобуев // Энергосбережение. Энергетика. Энкргоаудит. – 2009. – № 3. – С. 20 – 23.

         304. Бакай О. Перспективні напрями розвитку ядерної енергетики України: наука і технології / О. Бакай // Світогляд. – 2009. – № 3. – С. 46 – 49.

         305. Даковскі М. Атомна енергетика / М. Даковскі, С. Вянцковські // Електро Інформ. – 2007. – № 1. – С. 9.

         306. Пуговиця М. Чим замінити атомні станції? / М. Пуговиця // Урядовий кур’єр. – 2008. – 12 лютого. – С. 10.

Альтернативна енергетика

         307. Артемова В. Я. Энергосбережение: альтернативные источники и инновации / В. Я. Артемова // Проблеми науки. – 2008. – № 10. – С. 17 – 23.

         308. Выбор теплового насоса и солнечного коллектора для автономной системы теплоснабжения / В. В. Дубровская, В. И. Шкляр, Ю. А. Винник, Н. В. Кузьменко // Енергетика та електрифікація. – 2009. – № 12. – С. 52 – 55.

         309. Енергоефективність та відновлювальні джерела енергії / С. М. Бевз, В. І. Бондаренко, О. Ф. Буткевич та ін.; під заг. ред. А. К. Шидловського; НАН України, П-во „Укренергозбереження”. – К.: Укр. енциклоп. знання, 2007. – 559 с.

         310. Іванов Ю. І. Формула альтернативної енергетики: про заходи щодо практичного застосування енергозберігаючих технологій: бесіда з деп. облради, президентом асоц. п-в „Вінницяобленерго” Юрієм Івановичем Івановим / Ю. І. Іванов, Записав Юрій Чорний // Вінничина. – 2007. – 30 січня.

         311. Конеченков А. „Зеленый тариф”: украинские перспективы: новая энергия / А. Конеченков // Електропанорама. – 2009. – № 3. – С. 53 – 55.

         312. Кукушкин В. И. Тенденции развития энергосбережения на основе ветроэнергетики в Украине / В. И. Кукушкин, А. С. Левенко // Энергосбережение. – 2008. – № 11. – С. 16 – 18.

         313. Курис Ю. В. Исследование аккумулирования энергии как эффективного средства энергосбережения: альтернативные источники энергии / Ю. В. Курис, С. И. Ткаченко, А. Н. Охрименко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 7. – С. 38 – 41.

         314. Лукутин Б. В. Возобновляемые источники энергии и энергосбережение – важные составляющие в обеспечении энергетической и экологической безопасности / Б. В. Лукутин // Alma mater. – 2008. – № 8. – С. 38 – 40.

         315. Немировский И. А. Использование нетрадиционных источников энергии в системах энергосбережения / И. А. Немировский, И. М. Овсянникова // Світлотехніка та електроенергетика. – 2009. – № 1. – С. 66 – 72.

         316. Николаенко Г. Альтернативы газу нет?: энергосбережение / Г. Николаенко // Губерния. – 2009. – февраль. – С. 6 – 8.

         317. Прокопов В. А. Перспективы внедрения альтернативных источников энергии в систему электроснабжения / В. А. Прокопов, М. М. Озарук // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 12. – С. 40 – 44.

         318. Пути повышения эффективности и надежности газоснабжения: альтернативные источники энергии / В. С. Седак, И. А. Немировский, В. Н. Супонев, О. Н. Слатова // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2010. – № 4. – С. 73 – 77.

         319. Ресурсосберегающие и альтернативные источники в Украине / В. Е. Леонов, С. В. Белоусова, А. М. Белоусов и др. // Держава та регіони. – 2009. – № 1. – С. 100 – 105. – (Серія „Економіка та підприємництво”).

         320. Теляшев Л. Газогідрати – приховані резерви енергетики / Л. Теляшев, О. Богуш // Світогляд. – 2007. – № 4. – С. 64.

         321. Щербина О. М. Енергія для всіх: техн. довід. з енергоощадності та відновл. джерел енергії / О. М. Щербина. – 4-те вид., перероб. і доп. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2007. – 336 с.

Енергозбереження в регіонах України

         322. Ажнакин С. Г. Принципы решения проблемы энергосбережения и энергопотребления на региональном уровне / С. Г. Ажнакин // Економічні інновації. – 2009. – Вип. 37. – С. 13.

         323. Алипов А. Н. Снижение энергозависимости систем водоснабжения в условиях маловодного региона / А. Н. Алипов // Водопостачання та водовідведення. – 2010. – № 2. – С. 29 – 32.

         324. Вертіль О. „Енергозбереження: сумський варіант” / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. – 2009. – 10 червня. – С. 6.

         325. Жердецький В. Ф. Питання реалізації державної політики в сфері енергоефективності та енергозбереження: досвід і перспективи Вінницької області / В. Ф. Жердецький, Ю. І. Іванов // Енергетика та електрифікація. – 2009. – № 4. – С. 35 – 40.

         326. Карташов О. П. Заощадливе Закарпаття, або деякі особливості нашої енергозберігаючої політики: бесіда із заст. голови облдержадміністрації Олександром Петровичем Карташовим / О. П. Карташов, записала Олеся Польова // Новини Закарпаття. – 2007. – 20 січня. – С. 6.

         327. Купин С. Внедрение энергоменеджмента в бюджетной сфере Львова: энергосбережение / С. Купин // Коммунальное хозяйство. – 2008. – № 4. – С. 26 – 29.

         328. Максименко О. С. Інструменти підвищення енергоефективності економіки регіону / О. С. Максименко // Економіка і регіон. – 2009. – № 4. – С. 28 – 36.

         329. Маслова Г. Н. Управление ресурсосбережением в регионе / Г. Н. Маслова // Економіка та право. – 2009. – № 1. – С. 146 – 150.

         330. Мацевитый Ю. М. Концепция региональной политики энергосбережения / Ю. М. Мацевитый, И. А. Немировский, Н. Г. Ганжа // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 3. – С. 43 – 49.

         331. Немировский И. А. Структура управления энергоэффективностью региона / И. А. Немировский, Н. Г. Ганжа // Энергосбережение. – 2009. – № 2. – С. 32 – 34.

         332. Онищук Г. І. Енергозбереження в міському господарстві – ключове питання регіонів високої енергоресурсної ефективності / Г. І. Онищук // Энергосбережение. – 2007. – № 9. – С. 22 – 26.

         333. Путренко В. В. Особливості територіальної організації системи ресурсозбереження на регіональному рівні / В. В. Путренко // Український географічний журнал. – 2009. – № 2. – С. 19 – 24.

         334. Салієв Е. Екологічні та інвестиційні аспекти застосування технологій з енергозбереження в Автономній республіці Крим / Е. Салієв // Управління сучасним містом. – 2008. – № 1 – 12. – С. 143 – 150.

         335. Султанська Г. Енергозбереження за регіональним принципом: наука / Г. Султанська // Урядовий кур’єр. – 2010. – 23 квітня. – С. 17.

         336. Сухонос М. К. Разработка методики формирования региональных программ энергосбережения и оценка эффективности их выполнения / М. К. Сухонос // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2010. – № 1. – С. 19 – 25.

         337. Чечетко О. С. Впровадження енергоефективного освітлення в Житомирській області / О. С. Чечетко, Л. О. Омецінська // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 8. – С. 49.

Стратегія енергозбереження на Харківщині

         338. Андреев С. Ю. Энергосбережение в коммунальной теплоэнергетике («Харьковские тепловые сети») / С. Ю. Андреев, Н. П. Голованев, А. П. Репин // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 3. – С. 62 – 67.

         339. Багмет О. А. Енергозбереження в районах Харківської області / О. А. Багмет // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 8. – С. 60 – 61.

         340. Безъязычный В. Ф. Достижения и перспективы топливно-энергетического комплекса Харьковской области / В. Ф. Безъязычный // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 3. – С. 8 – 19.

         341. Безъязычный В. Ф. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в народном хозяйстве Харьковской области / В. Ф. Безъязычный // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 12. – С. 11.

         342. Бесараб А. І. Стан енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства Харківської області / А. І. Бесараб // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в ЖКГ: матер. І-ї міжнар. наук.-практ. конф., 8 – 12 червня 2009 р. / Департамент комунального господарства Харківського міськвиконкому, ХНАМГ, ХОНТТ КГ та ПО. – Алушта: ХО НТТ КГ та ПО ХНАМГ, 2009. – С. 3 – 6.

         343. Богдан О. Теплоэнергетика: на пути модернизации: в Харьковской области во главе с профессором А. Тарадаем разработана и принята программа модернизации коммунальной теплоэнергетики / О. Богдан // Губерния. – 2009. – № 12. – С. 24 – 25.

         344. Ганус А. И. Основные тенденции развития электроэнергетики Харьковской области / А. И. Ганус // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 3. – С. 58 – 61.

         345. Дудолад А. С. Экономический ресурс энергетики города / А. С. Дудолад // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 75. – С. 228 – 240. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/1537/

         346. Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів, стан справ та завдання на 2007 рік (Харківська обл.) / О. В. Котляр, В. М. Тимошенко, О. А. Багмет, І. М. Зайцев // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 3. – С. 91 – 93.

347. Зинченко Е. А. Анализ состояния централизованной системы теплоснабжения г. Харькова / Е. А. Зинченко // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в ЖКГ: матер. І-ї міжнар. наук.-практ. конф., 8 – 12 червня 2009 р. / ХНАМГ, ХОНТТ КГ та ПО. – Алушта: ХО НТТ КГ та ПО ХНАМГ, 2009. – С. 14 – 19.

         348. Зинченко Е. А. Пути повышения эффективности системы теплоснабжения г. Харькова / Е. А. Зинченко // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго,- ресурсрзбереження в житлово-комунальному господарстві: матеріали 1-ї міжнар. наук.-практ. конф., 8-12 червня 2009 р. / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, ХО НТТ КГ та ПО. – Алушта, 2009. – С. 55 – 60.

         349. Колесник, Т. Н. Меры по снижению потерь электрической энергии в частном секторе Харьковского региона / Т. Н. Колесник, И. Н. Шапарь // XXXIV науч.-техн. конф. преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. В 3-х ч. Ч. 3. Общественно-экономические науки. – Х.: ХНАГХ, 2008. – С. 53 – 55.

         350. Котляр О. В. 11 років територіальному управлінню з енергозбереження по Харківській області / О. В. Котляр // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 5. – С. 64.

         351. Котляр О. В. Стан енергозбереження у Харківській області / О. В. Котляр // Энергосбережение. Энергетика Энергоаудит. – 2008. – № 1. – С. 58 – 62.

         352. Красник Ю. В ногу со временем: приоритет – технологии энергосбережения (состоялось заседание коммунальных предприятий Харькова) / Ю. Красник // Харьковские известия. – 2009. – 29 октября. – С. 4.

         353. Куличенко И. Атомный акцент: харьковские ученые разрабатывают прототип безопасной ядерной установки / И. Куличенко // Харьковские известия. – 2009. – 24 марта. – С. 7.

         354. Мацевитый Ю. М. Пути рационального использования природных ресурсов Харьковщины / Ю. М. Мацевитый // Энергосбережение. Энергетика Энергоаудит. – 2009. – № 3. – С. 16 – 17.

         355. Медвідь В. Енергія – це не лише газ!: демонстрація раціонального використання енергоресурсів відбулася в холі ХНАМГ / В. Медвідь // Слобідський край. – 2009. – 9 березня. – С. 10.

         356. Павленко А. Нове джерело енергії для Харкова / А. Павленко // Слобідський край. – 2010. – 7 серпня. – С. 2.

         357. Паливно-енергетичний комплекс // Харківщина – 2008: що зроблено. – Х.: Бліц-принт, 2009. – С. 11 – 13.

         358. Сапрыка А. В. Экспериментальные исследования качества электрической энергии в осветительных сетях г. Харькова / А. В. Сапрыка // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 74. – С. 365 – 368. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/4132/

         359. Сікаленко М. В. Про роботу територіального управління державної інспекції з енергозбереження по Харківській області у 2008 році / М. В. Сікаленко, В. М. Тимошенко // Энергосбережение. Энергетика Энергоаудит. – 2009. – № 3. – С. 63 – 66.

         360. Суханова Т. О. Практика системної роботи громади з впровадження енергоефективних технологій на Харківщині (практика 2006 – 2009 р., плани 2010 р.) / Т. О. Суханова, А. А. Лисенко // Энергосбережение. Энергетика Энергоаудит. – 2010. – № 7. – С. 67 – 70.

         361. Татьков В. П. О работе коммунального предприятия электросетей наружного освещения «Горсвет» г. Харькова / В. П. Татьков // Світло люкс. – 2009. – № 2. – С. 14 – 16.

         362. Тихонова И. Энергия из ничего: харьковчане осваивают альтернативные источники света и тепла / И. Тихонова // Харьковские известия. – 2009. – 3 марта. – С. 7.

Питання енергозбереження за кордоном

         363. Агабабов В. С. К вопросу определения эффективности применения энергосберегающих мероприятий в установках преобразования энергии: энергосбережение / В. С. Агабабов, У. И. Зенкина, А. М. Колосов // Энергосбережение и водоподготовка. – 2009. – № 3. – С. 40.

         364. Ахмедов Г. Я. Повышения эффективности использования геотермальной воды для горячего водоснабжения: экономия ресурсов / Г. Я. Ахмедов // Водоснабжение и санитарная техника. – 2010. – № 2. – С. 18 – 24.

         365. Андерсон Д. США: энергосбережение как инструмент улучшений в коммунальной сфере / Д. Андерсон // Коммунальщик. – 2007. – № 11. – С. 75.

         366. Ахтямов Ф. Г. Энергосберегающие технологии в деревопереработке / Ф. Г. Ахмятов // Энергетик. – 2009. – № 6. – С. 37 – 38.

         367. Башмаков И. Российский ресурс энергоэффективности: масштабы, затраты и выгоды: энергоресурс экономического развития / И. Башмаков // Вопросы экономики. – 2009. – № 2. – С. 71.

         368. Бобров А. В. Модернизация инженерно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга / А. В. Бобров // ЖКХ. – 2008. – № 3. – С. 75 – 78.

         369. Бытенский О. М. Энергосбережение в тепловых сетях систем теплоснабжения / О. М. Бытенский // Энергетик. – 2009. – № 5. – С. 25 – 27.

         370. Бытенский О. М. Энергосбережение в тепловых сетях систем теплоснабжения / О. М. Бытенский // Энергетик. – 2009. – № 6. – С. 13 – 17.

         371. Вирт У. Требования ЕС к энергетическим характеристикам зданий и влияние автоматизации зданий на энергоэффективность / У. Вирт // Коммунальщик. – 2009. – № 1. – С. 73 – 75.

         372. Гашо Е. Г. Системность как важнейшая предпосылка территориального подхода в энергосбережении / Е. Г. Гашо // Энергосбережение и водоподготовка. – 2009. – № 3. – С. 20 – 27.

         373. Гирич В. Ю. Аналіз досвіду проектування та будівництва енергоефективних та екологічно безпечних будинків у Швеції / В. Ю. Гирич // Будівництво України. – 2009. – № 1-2. – С. 29 – 33.

         374. Глебов В. П. Высокоэффективные сухие золоуловители для техперевооружения действующих ТЭС России / В. П. Глебов, А. М. Зыков, Л. В. Чекалов // Энергетик. – 2007. – № 2. – С. 8.

         375. Дикарев А. Энергетические стратегии приполярных стран мира / А. Дикарев // Экономика Украины. – 2008. – № 3. – С. 58 – 66.

         376. Дробышевский А. С. Стеклокерамическое покрытие, пути экономии основных средств и энергозатрат при использовании традиционных нанотехнологий / А. С. Дробышевский, П. А. Дробышевский, С. А. Дробышевский // Реформа ЖКХ. – 2009. – № 7-8. – С. 52 – 66.

         377. Зиновьев Г. С. Энергосберегающие устройства главного пуска двигателей переменного напряжения / Г. С. Зиновьев, А. В. Удовиченко // Электротехника. – 2009. – № 12. – С. 52 – 55.

         378. Зотов В. И. Экологические аспекты энергосбережения населенных пунктов в прибрежной зоне Дальнего Востока России: проблемы экологии / В. И. Зотов, Е. В. Гурнина, Т. А. Афанасьева // Энергосбережение и водоподготовка. – 2009. – № 2. – С. 58 – 62.

         379. Классен В. К. Энерго- и ресурсосбережение при использовании техногенных материалов в технологии цемента / В. К. Классен, И. А. Шилова, Е. В. Текучева // Строительные материалы. – 2007. – № 8. – С. 18.

         380. Ливчак В. И. О расчете систем отопления, энергосбережении и температуре воздуха в отапливаемых помещениях жилого дома / В. И. Ливчак // Вентиляция. Отопление. Кондиционирование. – 2010. – № 2. – С. 10 – 21.

         381. Ливчак В. И. Рычаги повышения энергоэффективности зданий / В. И. Ливчак, Ю. А. Матросов // Вентиляция. Отопление. Кондиционирование. – 2008. – № 8. – С. 10 – 29.

         382. Марченко Е. М. Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности / Е. М. Марченко // Энергосбережение и водоподготовка. – 2009. – № 1. – С. 2 – 4.

         383. Международный круглый стол «Энергоэффективные технологии в строительстве и ЖКХ» // Коммунальщик. – 2009. – № 1. – С. 8 – 10.

         384. Мешалкин В. П. Оценка потенциала энергосбережения в регионах / В. П. Мешалкин, С. А. Михайлов, А. А. Балябина // Менеджмент в России и за рубежом. – 2010. – № 3. – С. 53 – 58.

         385. Минин В. А. Теплоснабжение зданий с участием ветроэнергетических установок в инвестиционных энергетических проектах: энергосберегающие технологии и оборудование / В. А. Минин, А. В. Бежан // Энергосбережение и водоподготовка. – 2009. – № 2. – С. 17 – 20.

         386. Михайлов С. А. Место стратегии энергосбережения в стратегии социально-экономического развития региона: стратегический менеджмент / С. А. Михайлов, В. П. Мешалкин, А. А. Балябина // Менеджмент в России и зарубежом. – 2009. – № 2. – С. 22 – 30.

         387. Некоторые рекомендации муниципалитетам по развитию энергоэффективности: энергоэффективность ЖКХ // Коммунальщик. – 2009. – № 3. – С. 61 – 63.

         388. Неуймин В. М. К вопросу об энергосбережении и повышении энергоэффективности / В. М. Неуймин, В. С. Прохоренко // Энергосбережение и водоподготовка. – 2009. – № 1. – С. 4 – 11.

         389. Никитенко А. В. О повышении эффективности водоподготовки и энергосбережении на ТЭС: энергосбережение и водоподготовка / А. В. Никитенко // Энергосбережение и водоподготовка. – 2009. – № 5. – С. 12 – 15.

         390. О возможности использования тепла глубинных пород Земли для электро- и теплоснабжения обособленных потребителей / В. А. Рыженко, А. В. Мартынов, Н. Е. Кутьков, Д. В. Никифорова // Энергосбережение и водоподготовка. – 2009. – № 1. – С. 12 – 18.

         391. О зарубежных нормативных требованиях к энергосбережению // Светотехника. – 2008. – № 5. – С. 68 – 71.

         392. Олейник Е. Европейский опыт использования древесины для теплоснабжения. Японцы повышают энергоэффективность в школах / Е. Олейник // Коммунальное хозяйство. – 2008. – № 2. – С. 30 – 33.

         393. Пец Т. Как сделать энергосбережение эффективным быстро и без трагических последствий / Т. Пец // Строительные материалы. – 2010. – № 2. – С. 10 – 14.

         394. Полищук Я. И. Обсуждение мирового и российского опыта обеспечения надежности и развития энергосистем / Я. И. Полищук // Энергетик. – 2007. – № 12. – С. 39 – 40.

         395. Плотникова Л. В. Организация энергосберегающей системы утилизации вторичных ресурсов стадии пиролиза в производстве этилена: энергосберегающие технологии и оборудование / Л. В. Плотникова. С. А. Андреева, Г. И. Ефремов // Энергосбережение и водоподготовка. – 2009. – № 2. – С. 9 – 12.

         396. Попель О. С. Возобновляемые источники энергии для России / О. С. Попель // Вентиляция. Отопление. Кондиционирование. – 2010. – № 4. – С. 4 – 12.

         397. Пухнюк А. Энергосбережение в Новом Свете: мировой опыт / А. Пухнюк // Коммунальное хозяйство. – 2008. – № 12. – С. 12 – 14.

         398. Ракутько С. А. Концепция энергосбережения как важнейший ориентир инновационного образования в техническом вузе: подготовка кадров /

С. А. Ракутько // Энергосбережение и водоподготовка. – 2009. – № 2. – С. 63 – 65.

         399. Ракутько С. А. Прикладная теория энергосбережения в энерготехнологических процессах АПК: структура и основные положения /

С. А. Ракутько // Энергосбережение и водоподготовка. – 2009. – № 4. – С. 65 – 67.

         400. Решает ли установка счетчиков проблему энергосбережения?: вопросы экологии и энергоэффективности в ЖКХ // Коммунальщик. – 2009. – № 10. – С. 35 – 37.

         401. Родионов Р. Б. Энергоэффективность и изменение климата: оборудование / Р. Б. Родионов // Строительные материалы, оборудование, технологии ХХІ века. – 2009. – № 6. – С. 52 – 54.

         402. Российско-датское сотрудничество по теплоснабжению и энергосбережению // Строительные материалы, оборудование, технологии ХХІ века. – 2008. – № 10. – С. 48 – 49.

         403. Россия и Дания: вместе в энергоэффективное будущее: энергосбережение // Реформирование ЖКХ. – 2008. – № 11 – 12. – С. 2 – 5.

         404. Самарин О. Д. Фактические сроки окупаемости энергосберегающих мероприятий и целесообразность их применения / О. Д. Самарин // Монтажные и специальные работы в строительстве. – 2007. – № 2. – С. 7.

         405. Свешников С. А. Энергосбережение в ЖКХ. Экономия электроэнергии в освещении ЖКХ / С. А. Свешников, В.И. Хандогин // Реформа ЖКХ. – 2008. – № 9. – С. 32 – 36.

         406. Семенов И. Е. Солнечные мобильные модульные установки горячего водоснабжения: экономия ресурсов / И. Е. Семенов, С. Н. Рыженко // Водоснабжение и санитарная техника. – 2010. – № 2. – С. 12 – 17.

         407. Ситников В. Ф. Основные направления развития электроэнергетики России в период до 2020 г. / В.Ф. Ситников // Электрические станции. – 2007. – № 5. – С. 8 – 12.

         408. Современные методы контроля количества и качества коммунальных ресурсов как инструмент энергосбережения в ЖКХ / Л. Н. Чернышов, Б. В. Башкин, С. С. Соколов, Е. А. Гудкова // Энергосбережение и водоподготовка. – 2009. – № 6. – С. 43 – 47.

         409. Страны мира очень рассчитывают на «чистую» энергетику // Электроэнергетика. – 2008. – № 5. – С. 74 – 75.

         410. Субботин О. С. Эффективное применение энергосберегающих конструкций и материалов в малоэтажных зданиях: материалы и конструкции / О. С. Субботин, В. Ф. Хританков // Жилищное строительство. – 2008. – № 12. – С. 20 – 23.

         411. Тетри Э. Экономия электроэнергии благодаря энергосберегающему освещению / Э. Тетри // Светотехника. – 2009. – № 5. – С. 58 – 65.

         412. Томаров Г. В. Использование критериально-параметрического подхода при выборе оборудования когенерационных установок в инвестиционных энергетических проектах: энергосберегающие технологии и оборудование / Г. В. Томаров, А. А. Шипков, В. А. Буданов // Энергосбережение и водоподготовка. – 2009. – № 2. – С. 13 – 16.

         413. Турулов В. А. Энергетическая оценка эффективности инсоляции помещений / В. А. Турулов // Жилищное строительство. – 2007. – № 3. – С. 22.

         414. Уйма А. Уровень показателя энергопотребления жилых зданий в Польше: тепловая защита зданий / А. Уйма // Жилищное строительство. – 2008. – № 11. – С. 11 – 13.

         415. Ушаков Л. В. Технологии нового поколения – для решения старых проблем энергоэфективности жилого сектора / Л. В. Ушаков, Д. А. Климов, И.М. Вотинов // Реформа ЖКХ. – 2007. – № 6. – С. 50 – 52.

         416. Фомина О. Новые ниши для экономии: энергосбережение в строительстве на примере Италии / О. Фомина // ТЭК. – 2008. – № 11. – С. 30 – 37.

         417. Фомина О. Успехи Латвии в области энергоэффективности / О. Фомина // ТЭК. – 2008. – № 10. – С. 26 – 35.

         418. Фомина О. Чисто немецкий подход: опыт Германии по энергосбережению в коммунальном теплоснабжении / О. Фомина // ТЭК. – 2008. – № 9. – С. 44 – 51.

         419. Христенко В. Б. Итоги и планы работы отрасли: о ходе реформирования электроэнергетического комплекса / В. Б. Христенко // Энергетик. – 2007. – № 12. – С. 3 – 5.

         420. Чистякова О. Барьеры на пути осуществления проектов энергоэффективности в жилищном секторе в Юго-Восточной Европе: энергоэффективность ЖКХ / О. Чистякова, А. Морин Аллен, А. Пасоян // Коммунальщик. – 2009. – № 2. – С. 66 – 71.

         421. Шмелева Л. О некоторых скрытых проблемах разработки и контроля качества нового нацпроекта «энергоэффективность»: энергосбережение / Л. О. Шмелева // Реформа ЖКХ. – 2009. – № 5-6. – С. 46 – 48.

         422. Щелоков Я. М. Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности: проблемы / Я. М. Щелоков // Энергосбережение и водоподготовка. – 2009. – № 2. – С. 66.

            423. Щелоков Я. М. Экологические возможности энергосбережения: проблемы экологии / Я. М. Щелоков // Энергосбережение и водоподготовка. – 2009. – № 3. – С. 59 – 61.

            424. Щербаков А. В. Производство энергосберегающих насосов нового поколения: технологии / А. В. Щербаков // Электроэнергетика. – 2009. – № 5. – С. 83 – 87.

            425. Щукина Т. В. Энергосберегающие наружные ограждения для зданий с регулируемым микроклиматом помещений: в помощь проектировщику / Т. В. Щукина // Промышленное и гражданское строительство. – 2009. – № 4. – С. 48 – 49.

            426. Эколого-экономический анализ использования вторичных энергоресурсов в промышленности / Е. Е. Новгородский, Н. А. Страхова, Н. Ю. Горлова, А. Б. Пермяков // Энергосбережение и водоподготовка. – 2010. – № 1. – С. 30 – 32.

Преступления власти

Права человека 

Справочник

Страны. Мир в цифрах. Адреса.
Статистика.
Посольства

Секреты политики

Статьи. Доклады. Комментарии